Werken

 
U gaat (of bent) aan het werk als waarnemer of hidha in Groningen. Dan moet u een aantal zaken regelen en weten. Hieronder vindt u die op een rij. Soms specifiek voor Groningen, maar een groot deel is op alle waarnemers en hidha's in Nederland van toepassing.

Checklist

Op de website van de LHV kunt u een uitgebreide checklist vinden voor startende waarnemers en startende hidha's. Hieronder volgt een aantal van de belangrijkste onderwerpen.

Registratie

U dient zich aan te melden bij het RGS-register en het BIG-register.

De Kamer van Koophandel

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) is verplicht voor dokters.

Gratis boekhoudprogramma voor waarnemers!

De LHV heeft in samenwerking met de accountantskantoren Seres en Noord Negentig een boekhoudprogramma ontwikkeld, speciaal voor waarnemers. U kunt hiermee op een eenvoudige manier rekeningen maken of bijhouden en bankafschriften bijhouden. Met één druk op de knop zijn de nog ontvangen verdiensten op te vragen. Het programma is geschikt om uw financiële gegevens door uw accountant te laten verwerken voor de jaarlijkse financiële stukken. Dat scheelt weer accountantskosten. Link naar boekhoudprogramma.

Verzekeringen

Verzekeringen zijn noodzakelijk op een aantal terreinen: beroepsaansprakelijkheid, rechtsbijstand en arbeidsongeschiktheid. Op de website van de LHV vindt u meer informatie over de verzekeringen die u als waarnemer of HIDHA dient te regelen. Daarnaast heeft de LHV voor haar leden collectieve verzekeringen en mantelcontracten afgesloten met een aantal verzekeraars. Het voordeel voor u als LHV-lid kan daarmee flink oplopen.

Pensioen

Pensioenopbouw geschiedt verplicht via het SPH.

Klachtenregeling

Het is een wettelijke verplichting om als (waarnemend) huisarts aangesloten te zijn bij een klachtenregeling voor huisartsen. De meeste huisartsen zijn aangesloten bij de SKGE. Zie voor verdere informatie bij het onderwerp Klachtenregeling op deze website van de Huisartsenkring Groningen.

Praktijkovername

Na enige tijd waarnemen begint het bij veel waarnemers te kriebelen: ze willen zich graag vestigen. De wagro hoopt een rol te kunnen spelen in het transparant maken van het proces van praktijkovername. De LHV-site en bijvoorbeeld de Startersdag bieden veel informatie.

Werk vinden in de regio
In de regio zijn er een aantal veelgebruikte websites voor vacatures. Een actueel overzicht hiervan is te vinden op de besloten Haweb groep "Wagro Noord-Nederland".