Bestuur

 
Algemene informatie over functioneren wagro en samenstelling bestuur

De wagro is een collectief van waarnemers en hidha's, die werkzaam en/of woonachtig zijn in het werkgebied van de Huisartsenkring Groningen. De wagro is onderdeel van de Huisartsenkring Groningen en behartigt de belangen van de niet-gevestigde huisartsen. De wagro heeft twee stemmen in de Ledenraad van Huisartsenkring Groningen, die 5 à 6 keer per jaar bijeenkomt. Daarnaast heeft de wagro een zetel (zonder stemrecht) in de Raad van Afgevaardigden van de Doktersdienst Groningen. De wagro onderhoudt contacten met Zorgadvies Groningen. Er worden gerichte nascholingen georganiseerd in de vorm van het wagro-café en de wagro streeft ernaar om het netwerk tussen waarnemers en hidha's onderling te versterken.

Contributie
Wanneer je lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Groningen word je automatisch lid van de Huisartsenkring Groningen. Er is sprake van een gekoppeld lidmaatschap. Voor de hoogte van de contributie word je verwezen naar het hoofdmenu > organisatie > lidmaatschap.  

Communicatie
Via de besloten HAweb-groep Wagro Groningen worden ideeën uitgewisseld en er kan gediscussieerd worden over onderwerpen. We nodigen alle niet-gevestigde huisartsen, die woonachtig en/of werkzaam zijn in Groningen uit om hieraan deel te nemen. Daarnaast worden nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten via mail naar de leden gezonden.
Wil jij ook meepraten en denken of zoek je een enthousiaste groep mensen waarmee je actief bezig kunt zijn met onderwerpen die ons vak extra interessant maken? Heb je vragen of suggesties? Via het emailadres  wagrogroningen@lhv.nl zijn we bereikbaar. Of zet een bericht op de HAweb-groep.

Bestuur
De volgende personen zijn actief binnen de wagro Groningen:
Vivian van Vliet, voorzitter
Jitske Hof
Mienke de Weijs
Maarten Kas
Dianne Hinkema
Ruth Schuring
Jan-Hendrik van der Goot
Margriet Laseur 

 

LOVAH-Groningen

De LOVAH's zijn regionale organen van de LOVAH (Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen). De huisartsenopleiding van het UMCG heeft een eigen LOVAH bestuur. Door onze contacten met de LOVAH bereiken wij de 3e jaars aios huisartsgeneeskunde. Onder deze aankomende groep huisartsen bevinden zich onze leden. Elke 3e jaars aios-groep krijgt een promotiepresentatie over wie de wagro Groningen is, wat we kunnen betekenen voor niet-gevestigde huisartsen en wat onze doelstellingen zijn.