Bestuur

 
Algemene informatie over functioneren WAGRO en samenstelling bestuur

De WAGRO is een collectief van waarnemers en HIDHA's, die werkzaam e/o woonachtig zijn in het werkgebied van de Huisartsenkring Groningen. De WAGRO is onderdeel van de Huisartsenkring Groningen en behartigt de belangen van de niet-gevestigde huisartsen. De WAGRO heeft twee stemmen in de Ledenraad van Huisartsenkring Groningen, die 5 à 6 keer per jaar bijeenkomt. Daarnaast heeft de WAGRO een zetel (zonder stemrecht) in de Raad van Afgevaardigden van de Doktersdienst Groningen. De WAGRO onderhoudt contacten met Zorgadvies Groningen. Er worden gerichte nascholingen georganiseerd in de vorm van het WAGRO-café en de WAGRO streeft ernaar om het netwerk tussen waarnemers en HIDHA’s onderling te versterken.

Contributie
Wanneer je lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Groningen word je automatisch lid van de Huisartsenkring Groningen. Er is sprake van een gekoppeld lidmaatschap. Omdat het niet reëel is om als waarnemer hetzelfde bedrag als praktijkhouders (€ 450,-) te betalen, is voor waarnemers een apart tarief vastgesteld. De kringcontributie voor niet-gevestigde huisartsen komt ten goede aan de WAGRO Groningen, daar zij de belangen behartigt van waarnemers en HIDHA's in de provincie Groningen en Noord-Drenthe. Dit bedrag is zo laag mogelijk gehouden en bedraagt € 52,- in 2019.

Communicatie
Via de besloten HaWeb-groep Wagro Noord-Nederland worden ideeën uitgewisseld en er kan gediscussieerd worden over onderwerpen. We nodigen alle niet-gevestigde huisartsen, die woonachtig en/of werkzaam zijn in Groningen/Noord-Drenthe uit om hieraan deel te nemen. Daarnaast worden nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten via mail naar de leden gezonden.
Wil jij ook meepraten en denken of zoek je een enthousiaste groep mensen waarmee je actief bezig kunt zijn met onderwerpen die ons vak extra interessant maken? Heb je vragen of suggesties? Via het emailadres  wagrogroningen@lhv.nl zijn we bereikbaar.

Bestuur
De volgende personen zijn actief binnen de WAGRO Groningen:
Vivian van Vliet, voorzitter
Jitske Hof
Mienke de Weijs
Maarten Kas
Dianne Hinkema
Ruth Schuring

 

LOVAH-Groningen

De LOVAH's zijn regionale organen van de LOVAH (Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen). De huisartsenopleiding van het UMCG heeft een eigen LOVAH bestuur. Door onze contacten met de LOVAH bereiken wij de 3e jaars aios huisartsgeneeskunde. Onder deze aankomende groep huisartsen bevinden zich onze leden. Elke 3e jaars aios-groep krijgt een promotiepresentatie over wie de WAGRO-Groningen is, wat we kunnen betekenen voor niet-gevestigde huisartsen en wat onze doelstellingen zijn.