Bestuur

 
 
Algemene informatie over functioneren WAGRO en samenstelling bestuur

De WAGRO is onderdeel van de Huisartsenkring Groningen en behartigt de belangen van niet-gevestigde huisartsen. Op dit moment heeft de WAGRO twee stemmen in de Ledenraad van Huisartsenkring Groningen, die 5 - 6 keer per jaar bijeenkomt. Daarnaast onderhoudt de WAGRO contacten met onder meer Doktersdienst Groningen en ELANN. Er worden gerichte nascholingen georganiseerd in de vorm van het Starterscafé en de WAGRO streeft ernaar om het netwerk tussen waarnemers en HIDHA’s onderling te versterken.

Contributie
Wanneer je lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Groningen word je automatisch lid van de Huisartsenkring Groningen. Er is sprake van een gekoppeld lidmaatschap. Omdat het niet reëel is om als waarnemer hetzelfde bedrag als praktijkhouders (€ 450,-) te betalen, is voor waarnemers een apart tarief vastgesteld. De kringcontributie voor niet gevestigde huisartsen komt ten goede aan de WAGRO Groningen, daar zij de belangen behartigt van waarnemers en HIDHA's in de provincie. Dit bedrag is zo laag mogelijk gehouden en bedraagt € 52,- per jaar.

Communicatie
Via de besloten HaWeb-groep Wagro Noord-Nederland worden ideeën uitgewisseld en er kan gediscussieerd worden over onderwerpen. We nodigen alle niet-gevestigde huisartsen, die woonachtig en/of werkzaam zijn in Groningen uit om hieraan deel te nemen. Daarnaast zullen nieuwsbrieven en uitnodigingen voor bijeenkomsten via mail naar de leden worden gezonden.
Wil jij ook meepraten en denken of zoek je een enthousiaste groep mensen waarmee je actief bezig kunt zijn met onderwerpen die ons vak extra interessant maken? Heb je vragen of suggesties? Via het emailadres  wagrogroningen@lhv.nl zijn we bereikbaar.

Bestuur
De volgende personen zijn actief binnen de WAGRO Groningen:
Kristian Corsten
Judith Wind
Jitske Hof
Mayke Reimert, voorzitter
Vivian van Vliet
Mienke de Weijs
Maarten Kas
Dianne Hinkema

Generation Next
Generation Next is een landelijk platform voor jonge startende huisartsen. Zij laten de stem van jonge huisartsen horen bij de gevestigde organisaties. Daarnaast zijn zij de brug tussen deze groep huisartsen en de partijen binnen huisartsenland (waaronder LHV, NHG en de LOVAH). Als WAGRO onderhouden we nauwe contacten met de kernleden van GN.

ROVAH-UMCG

De ROVAH's zijn regionale organen van de LOVAH (Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen). De huisartsenopleiding van de UMCG heeft een eigen ROVAH bestuur. Door onze contacten met de ROVAH bereiken wij de 3e jaars aios huisartsgeneeskunde. Onder deze aankomende groep huisartsen bevinden zich onze leden. Wij zullen regelmatig op de huisartsenopleidingen de WAGRO bekend maken en onze doelstellingen toelichten.