Wagro Groningen

 
De WAGRO Groningen is een collectief van waarnemers en HIDHA’s die werkzaam en/of woonachtig zijn in de provincie Groningen. WAGRO Groningen (voorheen WAGRO Noord-Nederland) organiseert activiteiten die soms ook toegankelijk zijn voor waarnemers en hidha's werkzaam in de provincies Friesland en Drenthe. De WAGRO heeft zich tot doel gesteld de belangen te behartigen van waarnemers en HIDHA's, nascholingen te organiseren en een ontmoetingsplek te faciliteren zoals het WAGRO-café

Kernactiviteiten

1. Belangenbehartiging van waarnemers en HIDHA's:
a: via vertegenwoordiging van de WAGRO in de Ledenraad van de Huisartsenkring.
Daarnaast is een WAGRO-zetel in het bestuur van de Huisartsenkring Groningen vacant.
b: onderhouden van contacten met o.a. Doktersdienst Groningen en ELANN

2. Activiteiten:
WAGRO-cafés worden georganiseerd en ook is er ieder jaar een zomerborrel waarbij instrumenten geijkt kunnen worden.
In de toekomst hopen we een manier te vinden om intervisie en FTO's te gaan organiseren.

3. Optreden als vraagbaken voor waarnemers en HIDHA's:
Binnen de Wagro zijn veel waarnemers en HIDHA's actief met ervaring op vele gebieden. De WAGRO wil een platform te bieden voor niet gevestigde huisartsen om van elkaars ervaring gebruik te maken.
Wil jij ook meepraten, denken en of wil je een enthousiaste groep mensen ontmoeten, meld je dan aan op HaWeb-groep Wagro Noord-Nederland of mail ons via wagrogroningen@lhv.nl en kom naar onze vergaderingen. Wij bieden laagdrempelige gelegenheid om ervaringen en werkzaamheden uit te wisselen.