Wagro Groningen

 
 
De WAGRO Groningen is een collectief van waarnemers en HIDHA’s die werkzaam en/of woonachtig zijn in de provincie Groningen. WAGRO Groningen (voorheen WAGRO Noord-Nederland) heeft zich in de opstartfase met name gericht op de provincie Groningen; inmiddels zijn ook in de provincies Friesland en Drenthe WAGRO's opgericht, die regionaal activiteiten organiseren.

De WAGRO heeft zich tot doel gesteld de belangen te behartigen van waarnemers en HIDHA's, nascholingen te organiseren en een ontmoetingsplek te faciliteren zoals het Starterscafé.

Kernactiviteiten

1. Belangenbehartiging van waarnemers en HIDHA's:
a: via vertegenwoordiging van de WAGRO in de Ledenraad van de Huisartsenkring. Daarnaast is een WAGRO-zetel in het bestuur van de Huisartsenkring Groningen vacant.
b: onderhouden van contacten met o.a. Doktersdienst Groningen en ELANN

2. Activiteiten:
Starterscafés worden georganiseerd en ook is er een start gemaakt met het faciliteren van intervisiegroepen. In de loop van het jaar hopen we een manier te vinden om FTO's te gaan organiseren.

3. Optreden als vraagbaken voor waarnemers en HIDHA's:
Binnen de Wagro zijn veel waarnemers en HIDHA's actief met ervaring op vele gebieden. De WAGRO wil een platform te bieden voor niet gevestigde huisartsen om van elkaars ervaring gebruik te maken.
Wil jij ook meepraten, denken en of wil je een enthousiaste groep mensen ontmoeten, meld je dan aan op HaWeb-groep Wagro Noord-Nederland of mail ons via wagrogroningen@lhv.nl en kom naar onze vergaderingen. Wij bieden laagdrempelige gelegenheid om ervaringen en werkzaamheden uit te wisselen.