Wagro Groningen

 
De wagro Groningen is een collectief van waarnemers en hidha's die werkzaam en/of woonachtig zijn in de provincie Groningen. De wagro Groningen (voorheen wagro Noord-Nederland) organiseert activiteiten die soms ook toegankelijk zijn voor waarnemers en hidha's werkzaam in de provincies Friesland en Drenthe. De wagro heeft zich tot doel gesteld de belangen te behartigen van waarnemers en hidha's, nascholingen te organiseren en een ontmoetingsplek te faciliteren zoals het wagro-café.

Kernactiviteiten

1. Belangenbehartiging van waarnemers en hidha's:
a: via vertegenwoordiging van de wagro in de Ledenraad van de Huisartsenkring Groningen. 
Daarnaast is een wagro-zetel in het bestuur van de Huisartsenkring Groningen vacant.
b: onderhouden van contacten met o.a. Doktersdienst Groningen en ELANN.

2. Activiteiten:
Een aantal keren per jaar worden er wagro-cafés georganiseerd en ook is er ieder jaar een zomerborrel waarbij instrumenten geijkt kunnen worden. Tevens zijn we recent gestart met online meetingen waarbij we actuele onderwerpen ter sprake brengen en direct input van onze achterban kunnen ontvangen.

3. Optreden als vraagbaken voor waarnemers en hidha's:
Binnen de wagro zijn veel waarnemers en hidha's actief met ervaring op vele gebieden. De wagro wil een platform bieden voor niet-gevestigde huisartsen om van elkaars ervaring gebruik te maken.
Wilt u ook meepraten, meedenken of een enthousiaste groep mensen ontmoeten, meld u dan aan op de nieuwe HAweb-groep Wagro Groningen. U kunt hier actuele informatie vinden over de activiteiten van de wagro Groningen. Ook verschijnen hier de nieuwsbrieven en notulen van de vergadering. Mocht u een keer een vergadering willen bijwonen, of heeft u andere vragen, stuur een mail naar wagrogroningen@lhv.nl. Wij horen graag wat er speelt bij onze achterban zodat wij zo goed mogelijk de belangen van u kunnen behartigen.