Lidmaatschap

 
 
Wanneer u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Groningen wordt u automatisch lid van de huisartsenkring Groningen. Er is sprake van een gekoppeld lidmaatschap.

Als Huisartsenkring Groningen voeren wij overleg met lokale en regionale partijen, zoals andere zorgverleners(groepen), gemeenten en verzekeraars. Door onze krachten regionaal te verenigen, zorgen we voor een krachtig geluid vanuit de huisartsen. Uw steun en input zijn daarom van groot belang voor ons.

Als lid van Huisartsenkring Groningen profiteert u van de inzet en betrokkenheid van de kring door:

  • regionale belangenbehartiging
  • ondersteuning en advies aan leden, individueel en georganiseerd
  • bewaken en versterken van de centrale rol van de huisarts in de regio
  • verbinden van huisartsen(organisaties) met elkaar en met andere regionale organisaties

dat realiseren we door:

  • uitwisseling van informatie tussen de LHV en huisartsen in Groningen
  • activiteiten (zoals FTO’s en wagro-cafés) voor waarnemers, hidha’s en aio’s, via Wagro Groningen (tegen een gereduceerd tarief of gratis)
  • toegang tot belangrijke en actuele dossiers via onze kringwebsite
  • informeren over actuele zaken via de kringnieuwsbrief
  • direct toegang tot HAweb
  • de stem en mening van de Groninger huisarts over te brengen bij de landelijke LHV-ledenraad

Door lid te zijn van de LHV kunnen wij ook op landelijk niveau het belang van de huisartsen behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor aller-hande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort. Door het lidmaatschap van de LHV bent u automatisch ook aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact.

Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap van de LHV.

Contributie
In 2019 bedraagt de contributie voor het lidmaatschap van Huisartsenkring Groningen conform goedkeuring in de Groninger Ledenraad d.d. 02.04.2019:
- € 450,- voor gevestigde huisartsen en huisartsen in dienstverband; en
- € 52,- voor Hidha's en waarnemers.

De contributie voor het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk deel en een huisartsenkring-deel. U kunt zelf berekenen wat de landelijke contributie voor u is.

AANMELDEN
Of wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen?