Klachten

 
Vanaf 1 januari 2017 is de wettelijke basis onder de klachtencommissies vervallen door de invoering van de nieuwe klachtenwet Wkkgz.

Wat betekent dit voor u

Volgens de klachtenwet Wkkgz moet u vanaf 1 januari onder meer aan de volgende verplichtingen

voldoen. U moet...

1.            ...aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.

Aanmelden is vanaf nu mogelijk

2.            ...werken met een klachtenfunctionaris.

U kunt dit in combinatie met het abonnement op geschilleninstantie regelen of u kunt dit los bij een

andere aanbieder afnemen.

3.            ...een klachtenregeling hebben.

LHV, InEen en het NHG hebben een landelijk uniforme klachtenregeling opgesteld voor gebruik in elke huisartsenvoorziening (zowel dagpraktijk, post als coöperatie).

4.           ... nadere afspraken maken als u gedetacheerd personeel in de praktijk hebt, zowel met de detacheringsorganisatie als de gedetacheerde.

 

 

Ook voor waarnemers

Als waarnemer bent u zelfstandig zorgverlener en moet u zich aansluiten bij de geschilleninstantie. Dit zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk waar u werkt. Ook helpt dit u aan te tonen dat u zelfstandig ondernemer bent. Huisartsen in dienstverband hoeven zich niet aan te sluiten.

 

Over de geschilleninstantie

De landelijke geschilleninstantie komt in beeld als u er zelf niet uitkomt met de patiënt tijdens een gesprek of bemiddeling door de klachtenfunctionaris. De naam daarvan is Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE is er voor alle huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en openbare apotheken.

 

Met ingang van 2017 handelt de SKGE de klachten en geschillen af in onder meer de huisartsenzorg.

Ook kunt u bij de SKGE een onafhankelijk klachtenfunctionaris inhuren.
Alles over de nieuwe
klachtenwet vindt u op www.lhv.nl/wkkgz en op www.skge.nl.

 

 

Addendum