Commissies

 
Zie statuten --> Huishoudelijk Reglement, Bijlage 6.

Overzicht van vertegenwoordiging kring Groningen in andere organisaties en overlegstructuren.