Bestuur Huisartsenkring Groningen

 
Het bestuur van de huisartsenkring Groningen behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen. Zij vertegenwoordigt haar achterban van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Per 16 november 2021 bestaat het bestuur van de Huisartsenkring Groningen uit de volgende huisartsen.

Mw. T.J. (Trudy) Oldenhuis-Zijlstra, voorzitter 
Dhr. H. (Harry) Bulk, secretaris
Mw. M. (Marijke) Olthof, penningmeester
Mw. A van der Burg, bestuurslid 


Bestuursvergaderingen in 2022 zijn gepland op dinsdag (kantoor Elann, Paterswoldeweg 806 te Groningen):
18 januari
15 maart
12 april
21 juni
6 september
25 oktober (heidag)
13 december