Bestuur Huisartsenkring Groningen

 
 
Het bestuur van de huisartsenkring Groningen behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen. Zij vertegenwoordigt haar achterban van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Per 08.03.2016 bestaat het bestuur van de Huisartsenkring Groningen uit de volgende huisartsen.

Dhr. P.L.I. (Paul) Rademaker, voorzitter
Dhr. dr. C. (Raju) Peters-Veluthamnaningal, secretaris
Mw. T.J. (Trudy) Oldenhuis-Zijlstra, penningmeester
Mw. M. (Marlies) Feijen, bestuurslid
Dhr. H. (Harry) Bulk, bestuurslid

In dit overzicht vindt u de verdeling van taken en het rooster van aftreden.

Bestuursvergaderingen in 2017 zijn gepland op dinsdag:
17 januari
14 februari
14 maart
11 april
23 mei
4 juli
12 september (vervalt)
3 oktober (bestuurs-/brainstormdag)
9 november (donderdag)
19 december