Bestuur Huisartsenkring Groningen

 
 
Het bestuur van de huisartsenkring Groningen behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen. Zij vertegenwoordigt haar achterban van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Per 01.12.2018 bestaat het bestuur van de Huisartsenkring Groningen uit de volgende huisartsen.

Dhr. P.L.I. (Paul) Rademaker, voorzitter
Dhr. dr. C. (Raju) Peters-Veluthamnaningal, secretaris
Mw. T.J. (Trudy) Oldenhuis-Zijlstra, penningmeester
Mw. M. (Marlies) Feijen, bestuurslid
Dhr. H. (Harry) Bulk, bestuurslid

In dit overzicht vindt u de verdeling van taken en het rooster van aftreden.

Bestuursvergaderingen in 2019 zijn gepland op dinsdag:
15 januari
26 februari
19 maart
9 april
28 mei
2 juli
27 augustus
15 oktober (bestuurs-/brainstormdag)
5 november
10 december