Bestuur Huisartsenkring Groningen

 
Het bestuur van de huisartsenkring Groningen behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen. Zij vertegenwoordigt haar achterban van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Per 18 mei 2021 bestaat het bestuur van de Huisartsenkring Groningen uit de volgende huisartsen.

Mw. T.J. (Trudy) Oldenhuis-Zijlstra, voorzitter 
Dhr. H. (Harry) Bulk, secretaris
Mw. M. (Marijke) Olthof, penningmeester
Mw. M. (Marlies) Feijen

In dit overzicht vindt u de verdeling van taken.

Bestuursvergaderingen in 2021 zijn gepland op dinsdag (kantoor Elann, Paterswoldeweg 806 te Groningen):
12 januari
23 februari
23 maart
20 april
8 juni
6 juli
7 september
12 oktober
23 november
14 december