Bestuur Huisartsenkring Groningen

 
Het bestuur van de huisartsenkring Groningen behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen. Zij vertegenwoordigt haar achterban van en naar de LHV en in overleg met regionale zorgverzekeraars en andere partijen in de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg.

Per 01.12.2018 bestaat het bestuur van de Huisartsenkring Groningen uit de volgende huisartsen.

Dhr. P.L.I. (Paul) Rademaker, voorzitter
Dhr. dr. C. (Raju) Peters-Veluthamnaningal, secretaris
Mw. T.J. (Trudy) Oldenhuis-Zijlstra, penningmeester
Mw. M. (Marlies) Feijen, bestuurslid
Dhr. H. (Harry) Bulk, bestuurslid

In dit overzicht vindt u de verdeling van taken en het rooster van aftreden.

Bestuursvergaderingen in 2020 zijn gepland op dinsdag (kantoor Elann, Paterswoldeweg 806 te Groningen):
14 januari
11 februari
24 maart
14 april
12 mei
9 juni
25 augustus
22 september
27 oktober (bestuurs-/brainstormdag - 14:00 - 18:30 uur - locatie volgt)
1 december