De rol van de huisarts bij lijkschouw

 

Huisartsen stuiten in de praktijk nog steeds op problemen met onduidelijkheid over de oorzaak en tijdstip van overlijden. Naast onderscheid en herkenning van diverse postmortale verschijnselen biedt deze cursus overlappende technieken voor een juiste inschatting van het tijdstip van overlijden en het structureel uitvoeren van een lijkschouw. De deelnemers gaan gedurende circa 1 uur zelf de  aangeboden casuïstiek toepassen aan de hand van realistische praktijkvoorbeelden. Een geplastificeerde kaart met overlijdenskenmerken en werkschema wordt voorafgaande aan de cursus uitgereikt (dokterstas). Een werkschema lijkschouw, monogrammen van Henssge en hand-outs worden op een USB-stick als naslagwerk uitgereikt. 

Leerdoel
 • U krijgt inzicht in de rol van de huisarts en de gemeentelijk lijkschouwer.
 • U leert de oorzaak en het tijdstip van overlijden vast te stellen.
 • U krijgt inzicht in de diversiteit aan postmortale verschijnselen en de wijze waarop een structurele lijkschouw moet worden uitgevoerd.   
Inhoud

Deze interactieve cursus geeft de deelnemer een goed inzicht in de diversiteit aan postmortale verschijnselen en de wijze waarop een structurele lijkschouw moet worden uitgevoerd. De nadruk in deze cursus ligt op de veilige manier van vaststellen van overlijden, de lijkschouw en de overlappende technieken ter bepaling van het tijdstip van overlijden.

Het programma-aanbod wordt interactief aangeboden, waarbij cursisten in eerste aanleg hun eigen visie kunnen geven op een bepaalde vraagstelling. Daarnaast worden vele programmaonderdelen visueel ondersteund door foto’s uit de praktijk. Naast een structurele aanpak in lijkschouw worden diverse overlappende technieken behandeld in aan te treffen postmortale verschijnselen. De hoeveelheid aan postmortale verschijnselen zijn in diverse stadia weergegeven in een geplastificeerde controlekaart en een werkschema dat tijdens de lijkschouw ingevuld dient te worden. Met behulp van ter beschikking gestelde analoge- en digitale technieken zijn de cursisten in staat om een zo nauwkeurig mogelijk tijdstip van overlijden te berekenen. Dit totale aanbod stelt de cursist in staat om een goede lijkschouw te verrichten. Deelnemers kunnen achteraf de cursus nog eens rustig nalezen in de hand-outs (usb-stick).

Praktische oefening:

 • De praktische oefeningen (1 uur) zijn realistisch en afgestemd op de doelgroep die in de praktijk een lijkschouw moet verrichten.
 • Om beurten(interactief) doen deelnemers praktische vaardigheid op bij de op lijkschouw gerichte casussen.
 • Daarbij ligt de essentie steeds op de herkenning van de postmortale verandering in relatie met de bijpassende tijdzone en verfijningtechniek zodat een juiste inschatting van het tijdstip van overlijden kan worden gemaakt.

 

Praktische informatie

DoelgroepAios
Hid(ha)
Praktijkhouder
Waarnemer
Accreditatie4 punten
KostenLeden € 265,- / Aios € 140,- / Niet-leden € 475,-
Contact

Voor meer informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de LHV Academie of bel 06-46332357.

Programma
 • Doelstelling 
 • Rol huisarts versus gemeentelijk lijkschouwer
 • Aantreffen overledene
 • Vaststellen van overlijden
 • Lijkschouw
 • Omgeving overledene controleren
 • Natuurlijk en niet-natuurlijk overlijden
 • Kenmerken controlekaart en werkschema
 • Praktische oefeningen
Trainer(s)

René Pieterman is technisch rechercheur (1989-tot 2005), gerechtelijk deskundige NFI en wetenschappelijk onderzoeker. Daarnaast is hij 3D scananalist wapens, werktuigen en invasieve trauma’s.

Marcel Duiveman is praktiserend huisarts, praktiserend arts in penitraire inrichting, forensisch arts en hoofd medische dienst Travel Health Clinic. Ook is hij geregistreerd psycholoog N.I.P..

Bijzonderheden

Deze cursus is onderdeel van het vaste programma en kan daarnaast op aanvraag op een door u gewenste locatie worden gegeven. U bepaalt zelf de samenstelling van de groep bestaande uit minimaal 6 en maximaal 15 personen. In overleg met de LHV Academie kan een datum worden vastgesteld.

Algemene voorwaarden LHV Academie 

Op alle nascholingen van de LHV Academie zijn de Algemene voorwaarden LHV Academie van toepassing.