Dossiers

 
OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

De LHV, NHG en InEen werken samen binnen het vierjarige programma OPEN om te zorgen dat huisartsenpraktijken, en op termijn de programmatische ketenzorg, hun patiënten online inzage kunnen geven in gegevens uit het huisartsendossier respectievelijk het KIS.