Dossiers

 
Raamovereenkomsten risicovolle/voorbehouden handelingen

Raamovereenkomsten risicovolle/voorbehouden handelingen

Hier vindt u een overzicht van de in begin 2014 aangeschreven VVT instellingen. Wanneer een raamovereenkomst ondertekend is, treft u de ondertekende versie hier aan.