Voorbehouden handelingen

 
Voorbehouden handelingen
Als huisarts bent u wettelijk bevoegd om alle voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. Onder strikte voorwaarden mag u andere zorgverleners opdracht geven voorbehouden handelingen te verrichten. Om u te ontzorgen sluit de kring de raamovereenkomst voorbehouden handelingen met de VVT-instellingen in Groningen namens u.

Raamovereenkomst
De Wet BIG stelt een aantal voorwaarden waaraan de individuele beroepsbeoefenaar moet voldoen om op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te kunnen verrichten. In het kader van de Kwaliteitswet is de zorginstelling daarnaast verplicht verantwoorde zorg te leveren. Om de voorbehouden handelingen op verantwoorde wijze te delegeren, hebben Actiz, Verenso, BTN en de LHV een modelraamovereenkomst opgesteld.

Voordeel raamovereenkomst op kringniveau
Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de Huisartsenkring aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. De raamovereenkomst is gebaseerd op de handleiding voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg. Deze handleiding geeft u als huisarts handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren.

Herziening handleiding voorbehouden handelingen
Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene ‘handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging’ die in 2019 is opgesteld. Zo zijn uitvoeringsverzoeken alleen nog noodzakelijk bij voorbehouden handelingen, niet bij risicovolle handelingen. Ook is het met de herziene handleiding mogelijk een uitvoeringsverzoek te geven in de vorm van een telefonische opdracht aan de uitvoerende zorgverlener. Administratief voor u minder belastend en het maakt de lijnen korter bij uitvoering van de handeling door een bekwame zorgverlener die meestal bekend is met de cliënt in de ouderenzorg. Deze vorm van opdrachtverstrekking is getoetst en goedgekeurd door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Gesloten raamovereenkosten tussen de kring en VVT-instellingen in Groningen
In 2019 is de raamovereenkomst uit 2013 herzien. De kring heeft namens haar leden daarom in 2020 de herziene raamovereenkomst en het uitvoeringsverzoek (zie hieronder onder downloads) ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen. Wilt u weten of de VVT-instelling(en), waarmee u samenwerkt er ook bij staat, dan kunt u dit in de tabel hieronder zien. Indien er instellingen zijn waaraan u voorbehouden handelingen wilt delegeren die niet zijn aangesloten via de raamovereenkomst, dan kunt u er niet automatisch vanuit gaan dat u bij het geven van een opdracht aan alle wettelijke verplichtingen en voorwaarden voldoet. U moet dan zelf controleren of de medewerkers aan wie u de opdracht geeft, daarvoor bevoegd en bekwaam zijn. Indien deze insteling een raamovereenkomst met de kring wil sluiten dan kunt u hen verwijzen naar Huisartsenkring Groningen.

Overzicht VVT instellingen

VVT instelling Datum overeenkomst getekend retour
Zorgcentrum Blanckenborg  
Stichting De Hoven 24.06.2020
Zorgcentrum De Mieden  
Zorggroep Dignis 04.02.2014
Woonzorgcentrum Het Hooge Heem  
Arlero  Thuiszorg 27.10.2014
Woonzorggroep Hunsingoheem  
Burg. Van Julsingatehuis 22.05.2014
Stichting Oosterlengte 01.07.2014
Huize Sint Franciscus  
Vredewold Woonzorgcentrum  
Westerholm Zorgcentrum 30-11-2021
Woonzorg BCM  
Zorggroep Meander 25.06.2020
ZINN 23.06.2020
Zonnehuisgroep Noord 25.05.2014
Zorggroep Drenthe 05.06.2014
Zorggroep Groningen 10.12.2020
Allerzorg 26.06.2020
Buurtzorg, regio Groningen 19.06.2020
De Zorgpartners 06.01.2014
Particura groningen  
Stichting Mens en Zorg 27.10.2014
Zorggarant Thuiszorg 27.10.2014
Zorgkompas 31.08.2015
Respect Thuiszorg  
Wijk-Zorg Groningen 13.01.2014
Icare  23.06.2020
Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties 07.02.2018
La Luna Care BV 13.11.2020
Beter Thuis Wonen  16.11-2020
Humanitas DMH 30-03-2021

Downloads
Modelovereenkomst voorbehouden handelingen 
Uitvoeringsverzoek voorbehouden handelingen
Handleiding voorbehouden handelingen

Meer informatie
Meer informatie over voorbehouden handelingen vindt u op de LHV-website

Vragen 
Voor vragen over de modelovereenkomst voorbehouden handelingen kunt u contact opnemen met LHV-bureau Noord-Nederland, e-mail: huisartsenkringgroningen@lhv.nl of tel: 085 048 0101.