HaROP

 
HaROP
Het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP) heeft als doel de huisartsenzorg te borgen als de hagro of huisartsenpost de zorg mogelijk niet kan bieden. Hieronder vindt u meer informatie over het HaROP in kring Groningen.

Wanneer gebruikt u het HaROP?

Vanuit de dagpraktijk bent u zelf verantwoordelijk in geval van crisis. Maar als een crisis ontstaat die de dagpraktijk of regio overschrijdt, dan maakt u gebruik van het HaROP/crisisplan. Denk bijvoorbeeld aan een grieppandemie met uitval van veel personeel, waardoor de continuïteit van zorg onder druk komt te staan.

Of u wordt – in uw praktijk of op de post - door een incident geconfronteerd met een hoge zorgvraag, of met verstoring van uw eigen bedrijfsvoering dat effect heeft op de continuïteit van zorg. Of u raakt betrokken bij een uitbraak van infectieziekten. In zulke gevallen gebruikt u het HaROP.  

Voor wie?
• Huisartsen 
• Hagro Coördinatoren HaROP (HCH) en hun vaste vervangers
• Leden en ondersteuners van het huisartsen crisisteam Groningen

HaROP documenten Groningen
• HaROP deel A Groningen 31.05.2012
• HaROP deel B Infectieziekten 16.08.2012
• HaROP deel C Infectieziekten 16.08.2012

• HaROP deel B Flitsramp 16.08.2012
• HaROP deel C Flitsramp 16.08.2012

Convenant Groningen
Covenant Huisartsenzorg Groningen - Veiligheidsregio Groningen
Samenwerkingsafspraken Huisartsenzorg - Veiligheidsregio Groningen

Hagro Coördinatoren HaROP (HCH)
Overzicht HaROP Coördinatoren Huisartsengroepen per 12.09.2018
Taak Hagro Coördinator HaROP
HaROP Structuur