Acute Zorg

 
Acute Zorg
Hier vindt u documenten en informatie met betrekking tot Acute Zorg.

Acute Zorgnetwerk Noord Nederland (AZNN)
Het AZNN organiseert het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ). Het ROAZ heeft als taak om het acute zorgaanbod in de regio in kaart te brengen en oplossingen te bedenken voor eventuele gaten in de bereikbaarheid en beschikbaarheid. Het doel van dit overleg is ervoor zorgen dat een patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt wanneer hij/zij acute zorg nodig heeft. De WTZi verplicht alle aanbieders van acute zorg om in het (ROAZ) afspraken te maken over een betere samenwerking.

De LHV-huisartsenkring Groningen is lid van het ROAZ-Groningen/Drenthe en het Bestuurlijk ROAZ Noord Nederland. In dit bestuurlijk overleg maken bestuurders van acute zorgaanbieders in Noord Nederland afspraken op strategisch niveau.

Vertegenwoordiging LHV-huisartsenkring Groningen:
Mevrouw M. Olthof (bestuurslid) is de portefeuillehouder acute zorg en vertegenwoordigt de kring bij het (bestuurlijk) ROAZ.

Huisartsen RampenOpvangplan (HaROP)
In 2011 heeft een projectgroep het HaROP voor de regio Groningen geschreven. De projectgroep bestond uit een afvaardiging van LHV-Huisartsenkring Groningen, de DDG en GHOR Groningen. Dit traject is in 2012 afgerond. Een overzicht van de opgestelde HaROP-documenten vindt u onder het dossier HaROP.

Belangrijke documenten:
Op de LHV-website vindt u handreikingen en toolkits die u verder kunnen helpen bij het voorbereiden op rampen en crises.