Dossiers

 
Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen

Als huisarts bent u wettelijk bevoegd om alle voorbehouden handelingen zelfstandig uit te voeren. Onder strikte voorwaarden mag u andere zorgverleners opdracht geven voorbehouden handelingen te verrichten. Om u te ontzorgen sluit de kring de raamovereenkomst voorbehouden handelingen met de VVT-instellingen in Groningen namens u.
HaROP

HaROP

Het Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP) heeft als doel de huisartsenzorg te borgen als de hagro of huisartsenpost de zorg mogelijk niet kan bieden. Hieronder vindt u meer informatie over het HaROP in kring Groningen.
EersteLijnsVerblijf (ELV)

EersteLijnsVerblijf (ELV)

Per 1 januari 2017 is de regeling voor kortdurende opname op basis van een subsidieregeling onder de Wet langdurige zorg vervangen door ELV. Deze aanspraak valt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), conform andere kortdurende verblijfsituaties met een medische noodzaak.
OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

OPEN: Online inzage in het patiëntendossier

De LHV, NHG en InEen werken samen binnen het vierjarige programma OPEN om te zorgen dat huisartsenpraktijken, en op termijn de programmatische ketenzorg, hun patiënten online inzage kunnen geven in gegevens uit het huisartsendossier respectievelijk het KIS.
Acute Zorg

Acute Zorg

Hier vindt u documenten en informatie met betrekking tot Acute Zorg.