Dossiers

 
Acute Zorg

Acute Zorg

Hier vindt u documenten en informatie met betrekking tot Acute Zorg.

EersteLijnsVerblijf (ELV)

Per 1 januari 2017 is de regeling voor kortdurende opname op basis van een subsidieregeling onder de Wet langdurige zorg vervangen door ELV. Deze aanspraak valt binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), conform andere kortdurende verblijfsituaties met een medische noodzaak.
HaROP

HaROP

Hier kunt u de HaROP documenten vinden van de regio Groningen.
Nascholing/Kwaliteit

Nascholing/Kwaliteit

Het College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden is door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) opgericht om registers voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden in het leven te roepen.
Links

Links

Hier vindt u een aantal nuttige links:
Raamovereenkomsten risicovolle/voorbehouden handelingen

Raamovereenkomsten risicovolle/voorbehouden handelingen

Hier vindt u een overzicht van de in begin 2014 aangeschreven VVT instellingen. Wanneer een raamovereenkomst ondertekend is, treft u de ondertekende versie hier aan.