Contact

 

Adresgegevens

LHV Bureau Noord-Nederland

Dokter Klinkertweg 16 (2e verdieping)
8025 BS Zwolle 

T (038) 46 01 251
E noord-nederland@lhv.nl
I http://groningen.lhv.nl

Het bureau heeft als regionale vertegenwoordiger van de LHV de primaire taak om de besturen van Groningen, Friesland, Drenthe en Zwolle/Flevo/Vechtdal bij bestuurlijke activiteiten te ondersteunen. Belangenbehartiging in de meest brede zin van het woord staat daarbij centraal, waaronder overleg voeren met zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, Menzis en DFZ).

Naast reguliere secretariële ondersteuning wordt beleidsmatige ondersteuning geboden op diverse dossiers.

Het bureau wordt bemand door:

Erik Dijkstra Regiomanager
Nirky Postema Beleidsmedewerker
Peter Izeboud Beleidsmedewerker
Neneh Blömer Junior Beleidsmedewerker
Heidi van der Ploeg Secretaresse
Heleen Smit Secretaresse

Erik Dijkstra Peter Izeboud Heidi van der Ploeg