Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
13 okt 2015
Aangepast Protocol Medicatieoverdracht
Belangrijkste aanleiding voor aanpassing was het in gebruik nemen van het LSP in onze regio. De Groninger Apothekers Vereniging heeft samen met de ziekenhuis-, poliklinische- en openbare apotheken... Lees meer
18 aug 2017
Aankondiging overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren
De overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren wordt door Menzis samen met een aantal thuiszorgorganisaties in de komende periode mogelijk gemaakt. De afspraken hieromtrent zijn tot... Lees meer
15 okt 2014
Aansluiting op LSP
In de Ledenraad van de Huisartsenkring Groningen d.d. 07.10.2014 zijn de ontwikkelingen omtrent de aansluitingsmogelijkheden op LSP (Landelijk Schakelpunt) besproken. Een concrete aanleiding is het... Lees meer
04 dec 2014
Aanspreekpunten voor huisartsen bij zorgverzekeraars
Huisartsen melden bij de LHV dat zij maar moeizaam contact krijgen met hun zorgverzekeraar. Op verzoek van de LHV melden de vier grote zorgverzekeraars bij welk aanspreekpunt huisartsen in hun... Lees meer
17 dec 2014
Afspraken met Certe
De Ledenraad heeft op 2 december j.l. ingestemd met het voorstel om als Huisartsenkring afspraken met Certe te maken over communicatie omtrent nierfunctielaboratoriumwaarden en om collectieve... Lees meer
15 okt 2014
Afwijkende nierfunctielaboratoriumwaarden
In de ledenraad van de Huisartsenkring Groningen is gesproken over de wel/niet wenselijkheid van een directe berichtgeving vanuit Certe aan de apotheker van de patiënt als er afwijkende... Lees meer
30 jul 2014
Ambulancezorg Groningen informeert huisarts van patiënt via iZis
Ambulancezorg Groningen stuurt sinds 1 juni 2014 met hun interactief Zorg informatiesysteem (iZis) vanuit de ambulances rechtstreeks berichten naar de eigen huisarts van een patiënt. Een huisarts... Lees meer
08 dec 2016
Belangrijk nieuws uit de Ledenraad Huisartsenkring Groningen
Tijdens de bijeenkomst van de Ledenraad Huisartsenkring Groningen op 29 november jl, waarbij slechts enkele afgevaardigden van huisartsengroepen ontbraken, zijn de volgende zaken besproken.
10 dec 2015
Belangrijk nieuws: Tariefverhoging voorbereidings- en vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek en informatie over contracteerproces
Menzis en de LHV-kringen zijn in gesprek geweest over de contractering ouderenzorg voor 2016. Het gesprek heeft geleid tot enkele aanpassingen in het beleid en het contracteerproces voor de modules... Lees meer
11 jul 2017
Bemiddeling door ZorgnaZorg bij vinden ELV-bed
Sinds eind mei 2017 kunnen huisartsen in het werkgebied van de Huisartsenkring Groningen gebruik maken van de bemiddeling door ZorgnaZorg bij het vinden van een ELV-bed.
  • Vorige