Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
14 mei 2014
Huisartsenkring Groningen sluit raamovereenkomst risicovolle voorbehouden handelingen met VVT-instellingen
De Huisartsenkring heeft namens haar leden de raamovereenkomst voorbehouden handelingen ter ondertekening aangeboden aan de VVT-instellingen in Groningen. Wilt u weten of de VVT-instelling(en),... Lees meer
15 okt 2014
Aansluiting op LSP
In de Ledenraad van de Huisartsenkring Groningen d.d. 07.10.2014 zijn de ontwikkelingen omtrent de aansluitingsmogelijkheden op LSP (Landelijk Schakelpunt) besproken. Een concrete aanleiding is het... Lees meer
13 nov 2014
Ketendocument Acute Psychiatrie Regio Groningen
Het document is opgesteld door de werkgroep waarin de ketenzorgpartners, w.o. de ziekenhuizen in de provincie Groningen, de GGZ-instellingen, GGD, DDG en Huisartsenkring Groningen, participeren.
17 dec 2014
NHGDoc
Zoals bekend heeft de Huisartsenkring Groningen bezwaar aangetekend bij alle HIS-leveranciers tegen de ongevraagde inbouw van NHGDoc en de doorberekening van kosten hiervoor aan huisartsen.... Lees meer
17 dec 2014
Meldpunten GGZ en Jeugdzorg
Zoals bij alle grote veranderingen, is het ook bij de veranderingen in de jeugdzorg belangrijk vroegtijdig te signaleren wat er mis gaat, zodat daarop kan worden bijgestuurd. Dit is een van de taken... Lees meer
17 dec 2014
Afspraken met Certe
De Ledenraad heeft op 2 december j.l. ingestemd met het voorstel om als Huisartsenkring afspraken met Certe te maken over communicatie omtrent nierfunctielaboratoriumwaarden en om collectieve... Lees meer
21 jan 2015
Gecontracteerde instellingen voor Jeugdzorg
Nu per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg is ondergebracht bij de gemeenten is het voor u als huisarts belangrijk te weten met welke organisaties de gemeenten in de provincie... Lees meer
21 jan 2015
Crisis MeldPunt: voor jeugdzorg en huiselijk geweld buiten kantoortijd
Indien u als huisarts buiten kantoortijd geconfronteerd wordt met crisissituaties, waar acuut Jeugdhulp moet worden ingezet of opvang in verband met Huiselijk Geweld/Kindermishandeling moet worden... Lees meer
25 feb 2015
Groninger Zorgstandaard Integrale Ouderenzorg (GZIO)
Om te voorzien in de behoefte aan regie en de vraag naar afstemming in de ouderenzorg is een Groninger zorgstandaard ontwikkeld. Op initiatief van de Huisartsenkring Groningen is de... Lees meer
15 jul 2015
Bloedprikken in huisartspraktijken
Tijdens het periodieke overleg van het bestuur van de huisartsenkring Groningen met Menzis kwam het bloedprikken in huisartsenpraktijken aan de orde. Inzet van Menzis was om afspraken te maken om... Lees meer
  • Vorige