Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
21 jan 2016
Jan Schipper bij afscheid geridderd
Op 18 december heeft Jan Schipper afscheid genomen als huisarts in Leek. Ter gelegenheid van het mini-symposium “De toekomst van de huisartsenzorg”, dat Jan hiertoe had georganiseerd, ontving hij... Lees meer
14 jan 2016
Visitatie SEH Martini ziekenhuis
Op 15 februari a.s. wordt de afdeling SEH van het Martini Ziekenhuis gevisiteerd. Namens de huisartsen is Michiel Steenbergen bereid om tijdens de visitatie aanwezig te zijn voor een vraaggesprek... Lees meer
14 jan 2016
Uit de Ledenraad van 1 december 2015
Zowel het beleids- en activiteitenplan 2016/2017, de begroting voor 2016 en de bijbehorende contributiebijdragen alsook de vergaderdata voor 2016 zijn vastgesteld.
17 dec 2015
LHV-bureau Noord-Nederland beperkt telefonisch bereikbaar tussen 25 december en 3 januari
Tussen 25 december en 3 januari zijn wij beperkt telefonisch bereikbaar. Voor urgente zaken kunt u uiteraard telefonisch contact met ons opnemen. Indien wij niet bereikbaar zijn, wordt u... Lees meer
10 dec 2015
Belangrijk nieuws: Tariefverhoging voorbereidings- en vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek en informatie over contracteerproces
Menzis en de LHV-kringen zijn in gesprek geweest over de contractering ouderenzorg voor 2016. Het gesprek heeft geleid tot enkele aanpassingen in het beleid en het contracteerproces voor de modules... Lees meer
09 dec 2015
Even voorstellen....
Mijn naam is Elmire Dijker en ben sinds begin december werkzaam als regiosecretaresse bij LHV-bureau Noord-Nederland. In eerste instantie zal ik mij vooral richten op het ondersteunen van het... Lees meer
25 nov 2015
Contractering 2016
In de afgelopen periode is vanuit Menzis per email een bericht gestuurd in verband met de digitale contractering voor het jaar 2016. Een aantal huisartsen heeft aangegeven geen email over de... Lees meer
03 nov 2015
Twee vacatures voor huisartsen
Het bestuur van de Huisartsenkring Groningen is benaderd met het verzoek invulling te geven aan een twee totaal verschillende vacatures. Het gaat om de Commissie van Toezicht Penitentiaire Inrichting... Lees meer
03 nov 2015
Stimuleringsregeling Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant Huisartsenzorg
De stimuleringsregeling voor het opleiden van studenten Verpleegkundig Specialist en Physician Assistant is van kracht voor het cohort 2016. Dit betreft de laatste mogelijkheid om van de... Lees meer
30 okt 2015
SSFH vergoeding voor stageplaats ondersteunend praktijkpersoneel
Om te zorgen dat er voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn voor toekomstig ondersteunend personeel, biedt de SSFH een vergoeding aan werkgevers voor de praktijkbegeleiding van stagiairs. Naast de... Lees meer