Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
17 mrt 2016
LSP-Convenant 2016-2020; bent u al aangesloten?
Tijdens de LHV-Ledenraad d.d. 16.02.2016 is ingestemd met het LSP-Convenant 2016-2020. Financiële vergoedingen voor (vrijwillige) deelname door huisartsen zijn vastgesteld. Mede op aandringen van de... Lees meer
17 mrt 2016
LHV 2022
Binnen de LHV is de afgelopen periode gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de vereniging. In werkgroepen is een aantal thema’s verder uitgewerkt, die door de leden in een eerder stadium als... Lees meer
10 mrt 2016
Multidisciplinair Groninger Mammasymposium op 6 april 2016
Op 6 april 2016 wordt het derde multidisciplinaire Groninger Mammasymposium georganiseerd in het Groninger Forum door de mammawerkgroep UMCG en collega’s uit MZH en OZG met als onderwerp “Behandelen... Lees meer
23 feb 2016
Doelmatig voorschrijven cholesterolverlagers
Schrijven huisartsen in Groningen ten opzichte van huisartsen elders in het land daadwerkelijk het meest rosuvastatine voor?
28 jan 2016
Menzis biedt compensatie 'schokeffecten' 2015
Menzis komt tegemoet aan door de LHV en de kringbesturen herhaaldelijk geuite zorgen over achterblijvende inkomsten uit resultaatbeloning (S3) bij veel praktijken. Nu de uitgaven over 2015 bekend... Lees meer
22 jan 2016
Minder papierwerk in de praktijk
In het kader van Het Roer Moet Om zijn er afspraken gemaakt om bureaucratie in huisartsenland terug te dringen. Wat verandert er nu concreet?
21 jan 2016
Het NIVEL onderzoekt telefonische bereikbaarheid: waarom?
Het NIVEL onderzoekt de telefonische bereikbaarheid van huisartsen in niet-spoed situaties. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van de LHV. Misschien wordt u benaderd om mee te doen. Waarom vindt dit... Lees meer
21 jan 2016
NHG-Doc
Zoals bekend heeft de Huisartsenkring Groningen in 2013 met succes bezwaar aangetekend bij alle HIS-leveranciers tegen de ongevraagde inbouw van NHG-doc in het HIS en de doorberekening van kosten... Lees meer
21 jan 2016
UMCG-project Dried Spot Blood
In het UMCG wordt een project gestart waarbij een nieuwe methode voor het verzamelen van bloedmonsters zal worden geïntroduceerd voor transplantatiepatiënten in heel Noord-Nederland. Dit heeft... Lees meer
21 jan 2016
Waarnemers en declaraties: hoe zit het?
Soms worden declaraties afgewezen als een waarnemer bij u diensten heeft vervuld, of als een collega op afstand in uw praktijk op uw bestand werkt. Dit hangt samen met een controle die sommige... Lees meer