Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
28 jul 2016
Regionale informatiebijeenkomst “LSP, wat kun je ermee?” op 22 september 2016 in Groningen
Het bestuur van de Huisartsenkring Groningen organiseert op donderdag, 22 september van 17.00-21.00 uur een informatiebijeenkomst over de uitwisseling van patiëntendossiers tussen huisarts en DDG.... Lees meer
21 jul 2016
Kwaliteitsvisitatie UMCG, MKA
Op 30 november a.s. vindt de kwaliteitsvisitatie van de afdeling MKA-chirurgie in het UMCG (Colloquiumkamer) plaats. Van 15.30-16.00 uur is tijd ingeruimd voor overleg met een delegatie van de... Lees meer
30 jun 2016
Zorg dat uw organisatie op tijd klaar is voor de start van de contractering 2017
Door Menzis zijn wij er op geattendeerd dat nog niet alle huisartsen de voorbereidende acties voor de contractering 2017 via het VECOZO Zorginkoopportaal hebben uitgevoerd. Wij wijzen u er opnieuw op... Lees meer
07 jun 2016
Zorg dat uw organisatie op tijd klaar is voor de start van de contractering 2017 door Menzis via Vecozo Zorginkoopportaal
Door Menzis zijn wij er op geattendeerd dat nog niet alle huisartsen de voorbereidende acties voor de contractering 2017 via het Vecozo Zorginkoopportaal hebben uitgevoerd.
02 mei 2016
Congres "Arts en organisatie - leiderschap, bestuur en financiën in de zorg"
Het KNMG district Groningen organiseert in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen op 10 en 11 juni het congres 'Arts en organisatie -... Lees meer
02 mei 2016
Huisartsen, die Medicom gebruiken, opgelet
Door verschillende leden werden wij geattendeerd op de door Pharmapartners voorgestelde tariefsverhoging als gevolg van het wijzigen van de rekennorm. Er is een concepttekst voor een emailbericht... Lees meer
02 mei 2016
Regioavond Medische Oncologie op 18 mei in het UMCG
Op 18 mei organiseert het UMCG (Medische Oncologie) een themabijeenkomst over “Palliatieve zorg en ouderen met kanker”, waarvoor huisartsen van harte worden uitgenodigd.
28 apr 2016
Verbeteringen in inkoopbeleid Menzis 2017
Op 1 april jl. heeft Menzis het inkoopbeleid 2017 op haar website gepubliceerd. Zoals eerder gemeld, gaat het om een verlenging van het lopende contract 2015-2016, met enkele verbeteringen die na... Lees meer
26 apr 2016
Praktijkspiegel voor huisartsen online in te zien
Per 1 april 2016 kunnen huisartsen spiegelinformatie over hun praktijk online inzien via de Vektis-Praktijkspiegel. Hiermee krijgen huisartsen inzicht in het zorggebruik van uitsluitend hun eigen... Lees meer
18 apr 2016
LSP-trainingen in de regio
Zoals u weet mogen zorgverleners alleen medische gegevens van patiënten uitwisselen via het LSP als de patiënt hier vooraf toestemming voor heeft gegeven. In de praktijk blijkt dat de assistenten van... Lees meer