Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
08 dec 2016
Eerstelijnsverblijf
Per 1 januari 2017 wordt het verblijf van patiënten in een eerstelijnsverblijf vergoed vanuit de basisverzekering, die door zorgverzekeraar wordt ingekocht.
24 nov 2016
Consultatiedienst VNN voor artsen
Huisartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten kunnen altijd, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, een verslavingsarts consulteren over hun patiënten. Via telefoonnummer 088 234 37 37 kunt u de... Lees meer
17 nov 2016
Nieuwe klachtwet Wkkgz
Zoals bekend gaat vanaf 1 januari a.s. een nieuwe klachtwet gelden, de Wkkgz. In verband hiermee dient u zich vóór 1 januari aan te melden bij een geschilleninstantie. De LHV heeft in samenwerking... Lees meer
17 nov 2016
Indicatie WLZ-patienten t.b.v. inventarisatie
Naar aanleiding van het verzoek d.d. 02.11.2016 een opgave te doen van de aantallen patiënten, wonend in de verschillende WLZ-instellingen, waaraan huisartsen zorg verlenen, blijken er vragen te zijn... Lees meer
02 mei 2016
Huisartsen, die Medicom gebruiken, opgelet
Door verschillende leden werden wij geattendeerd op de door Pharmapartners voorgestelde tariefsverhoging als gevolg van het wijzigen van de rekennorm. Er is een concepttekst voor een emailbericht... Lees meer
28 apr 2016
Verbeteringen in inkoopbeleid Menzis 2017
Op 1 april jl. heeft Menzis het inkoopbeleid 2017 op haar website gepubliceerd. Zoals eerder gemeld, gaat het om een verlenging van het lopende contract 2015-2016, met enkele verbeteringen die na... Lees meer
26 apr 2016
Praktijkspiegel voor huisartsen online in te zien
Per 1 april 2016 kunnen huisartsen spiegelinformatie over hun praktijk online inzien via de Vektis-Praktijkspiegel. Hiermee krijgen huisartsen inzicht in het zorggebruik van uitsluitend hun eigen... Lees meer
17 mrt 2016
LSP-Convenant 2016-2020; bent u al aangesloten?
Tijdens de LHV-Ledenraad d.d. 16.02.2016 is ingestemd met het LSP-Convenant 2016-2020. Financiële vergoedingen voor (vrijwillige) deelname door huisartsen zijn vastgesteld. Mede op aandringen van de... Lees meer
17 mrt 2016
LHV 2022
Binnen de LHV is de afgelopen periode gewerkt aan de toekomstbestendigheid van de vereniging. In werkgroepen is een aantal thema’s verder uitgewerkt, die door de leden in een eerder stadium als... Lees meer
23 feb 2016
Doelmatig voorschrijven cholesterolverlagers
Schrijven huisartsen in Groningen ten opzichte van huisartsen elders in het land daadwerkelijk het meest rosuvastatine voor?