Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
13 mrt 2017
EersteLijns Verblijf (ELV)
Vanaf 2017 is de regeling voor kortdurende opname op basis van een subsidieregeling onder de Wet langdurige zorg vervangen door ELV. Deze aanspraak valt vanaf 2017 binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw... Lees meer
13 mrt 2017
Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2017-2019
De inschrijving voor de Kaderopleiding Palliatieve Zorg 2017-2019 staat open. Tot 15 juni 2017 kunt u zich aanmelden voor deze kaderopleiding, die 2 jaar duurt. De opleiding wordt georganiseerd door... Lees meer
09 mrt 2017
Stimuleringsregeling opleiding VS PA huisartsenzorg
Financiële tegemoetkoming voor huisartsen(organisaties), die een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden én structureel inzetten kunnen zich tot 15 april 2017 bij... Lees meer
01 mrt 2017
Leergang Praktijkmanagement 1e lijn in Groningen start op 15 maart
ELANN heeft op verzoek van de Huisartsenkring Groningen voor die praktijkmedewerkers, die deze Leergang willen volgen, met Asodiz afspraken gemaakt voor deze in Groningen georganiseerde Leergang.
21 feb 2017
Vacature Projectmanager Palliatieve Zorg N/O-Nederland
Consortium Ligare is sinds 2014 een samenwerkingsverband in Noord/Oost-Nederland, dat zich richt op verbetering van de palliatieve zorg. Het consortium zoekt op zo kort mogelijke termijn een... Lees meer
20 feb 2017
ZonMw-congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: 6 april 2017 in Amsterdam
Op donderdag, 6 april 2017 organiseert ZonMw het vijfde jaarlijkse congres Goed Gebruik Geneesmiddelen: ‘Kennis van nu = inspiratie voor morgen’.
13 feb 2017
WAGRO-bijeenkomst voor alle Groninger huisartsen; welke onderwerpen/vragen?
De WAGRO-Groningen is van plan eind dit jaar een geaccrediteerde avond te organiseren, waarvoor zowel praktijkhoudende als niet-praktijkhoudende huisartsen in het werkgebied van de Huisartsenkring... Lees meer
30 jan 2017
Inspiratiedag Palliatieve Zorg op 16 maart 2017
Consortium Ligare organiseert op donderdag, 16 maart a.s. de Inspiratiedag Palliatieve Zorg Noordoost Nederland. Dit symposium "in vertrouwde handen" is bestemd voor alle betrokkenen bij de... Lees meer
18 jan 2017
Visitatie reumatologen OZG 6 april 2017
Op donderdag, 6 april 2017 van 12.00-12.30 uur vindt de kwaliteitsvisitatie Reumatologie OZG in Winschoten plaats. De commissie wil graag in gesprek met een delegatie van de huisartsen uit het... Lees meer
12 dec 2016
Module praktijkmanagement
Ter verduidelijking volgt hieronder de regeling die geldt voor de contractering van de module praktijkmanagement, waarbij in uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken van het door Menzis vereiste... Lees meer