Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
18 jan 2017
Visitatie reumatologen OZG 6 april 2017
Op donderdag, 6 april 2017 van 12.00-12.30 uur vindt de kwaliteitsvisitatie Reumatologie OZG in Winschoten plaats. De commissie wil graag in gesprek met een delegatie van de huisartsen uit het... Lees meer
12 dec 2016
Module praktijkmanagement
Ter verduidelijking volgt hieronder de regeling die geldt voor de contractering van de module praktijkmanagement, waarbij in uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken van het door Menzis vereiste... Lees meer
08 dec 2016
Opheffing overbodige administratieve last voor hulpmiddelen via Vegro
Het bestuur van de Huisartsenkring Groningen heeft op basis van signalen van huisartsen de administratieve rompslomp, die huisartsen ervaren bij het aanvragen van hulpmiddelen voor bij Menzis... Lees meer
08 dec 2016
Eerstelijnsverblijf
Per 1 januari 2017 wordt het verblijf van patiënten in een eerstelijnsverblijf vergoed vanuit de basisverzekering, die door zorgverzekeraar wordt ingekocht.
08 dec 2016
Belangrijk nieuws uit de Ledenraad Huisartsenkring Groningen
Tijdens de bijeenkomst van de Ledenraad Huisartsenkring Groningen op 29 november jl, waarbij slechts enkele afgevaardigden van huisartsengroepen ontbraken, zijn de volgende zaken besproken.
24 nov 2016
Consultatiedienst VNN voor artsen
Huisartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten kunnen altijd, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, een verslavingsarts consulteren over hun patiënten. Via telefoonnummer 088 234 37 37 kunt u de... Lees meer
17 nov 2016
Nieuwe klachtwet Wkkgz
Zoals bekend gaat vanaf 1 januari a.s. een nieuwe klachtwet gelden, de Wkkgz. In verband hiermee dient u zich vóór 1 januari aan te melden bij een geschilleninstantie. De LHV heeft in samenwerking... Lees meer
17 nov 2016
Indicatie WLZ-patienten t.b.v. inventarisatie
Naar aanleiding van het verzoek d.d. 02.11.2016 een opgave te doen van de aantallen patiënten, wonend in de verschillende WLZ-instellingen, waaraan huisartsen zorg verlenen, blijken er vragen te zijn... Lees meer
06 okt 2016
Visitatie OZG-afdeling Orthopedie op 2 december 2016
Op vrijdag, 2 december van 14.00-14.15 uur wil de visitatiecommissie Orthopedie graag overleggen met een delegatie van de huisartsen uit het werkgebied van het Ommelander Ziekenuis Groningen (... Lees meer
04 aug 2016
Lentis/VNN symposium over (dis)functionele overlevingsstrategieën
Op 25 oktober a.s. (van 16.00-20.00 uur in gebouw De Kimme in Zuidlaren) organiseert Lentis in samenwerking met VNN het symposium “Hoe kan kennis over de werking van het brein bijdragen aan het... Lees meer