Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
11 jul 2017
Integrale visitatie Acute Zorg OZG
Op maandag, 11 september om 16.00 uur is in Winschoten een gesprek van het visitatieteam met een huisarts gepland. Wie wil hier namens de huisartsen aan deelnemen?
11 jul 2017
Bemiddeling door ZorgnaZorg bij vinden ELV-bed
Sinds eind mei 2017 kunnen huisartsen in het werkgebied van de Huisartsenkring Groningen gebruik maken van de bemiddeling door ZorgnaZorg bij het vinden van een ELV-bed.
11 jul 2017
Sluit uw praktijk aan op LSP!
Het bestuur van de Huisartsenkring Groningen en de directie van Doktersdienst Groningen vragen uw aandacht voor het aansluiten van uw praktijk op LSP.
27 jun 2017
Criteria hoog/laag tarief NOVO-contract
Tijdens de ledenraad van de Huisartsenkring Groningen d.d. 13.06.2017 kwam de vraag naar voren welke criteria NOVO hanteert voor het hoog c.q. laag tarief als vergoeding voor het verlenen van... Lees meer
27 jun 2017
Jaaroverzicht UCP 2016; oplossen wachttijden 2017
Het Universitair Centrum Psychiatrie wil het jaaroverzicht 2016 graag onder de aandacht brengen van de partners in de ketenzorg.
14 jun 2017
WKKGZ; heeft u het al goed geregeld?
Op 1 januari 2017 is de WKKGZ volledig in werking getreden. De LHV en Ineen hebben hiervoor de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijn (SKGE) in het leven geroepen. Deze stichting vervangt de... Lees meer
20 apr 2017
Crisisbeoordelingslocatie (CBL) in Groningen per 3 april 2017
De partners van de keten acute psychiatrie, waarin de Huisartsenkring Groningen participeert, hebben in samenwerking met Groninger gemeenten voor personen met verward gedrag een... Lees meer
18 apr 2017
Vacature Project Manager Consortium Ligare
Consortium Ligare is sinds 2014 een samenwerkingsverband in Noordoost-Nederland, dat zich richt op verbetering van de palliatieve zorg. Het consortium zoekt op zo kort mogelijke termijn een... Lees meer
06 apr 2017
Huisartsenorganisaties en Menzis bereiken akkoord over zorginkoopbeleid 2018/2019
Regionale vertegenwoordigers van huisartsenorganisaties en Menzis hebben een akkoord bereikt over de zorginkoop voor de komende twee jaar. Menzis biedt huisartsen een tweejarig contract aan.... Lees meer
13 mrt 2017
Huisartsenzorg in WLZ instellingen
In de afgelopen periode zijn veel vragen bij de Huisartsenkring ontvangen over de contractering van huisartsenzorg in WLZ instellingen. In het onderstaande is een aantal verschillende aspecten van... Lees meer