Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
21 nov 2017
Jeugdartsen GGD Groningen kunnen rechtstreeks digitaal verwijzen
In 2008 zijn er afspraken gemaakt over Rechtstreeks verwijzen door jeugdartsen.* In de provincie Groningen was tot nu toe een belemmerende factor dat de jeugdartsen geen gebruik konden maken van de... Lees meer
18 aug 2017
Aankondiging overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren
De overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren wordt door Menzis samen met een aantal thuiszorgorganisaties in de komende periode mogelijk gemaakt. De afspraken hieromtrent zijn tot... Lees meer
11 jul 2017
Integrale visitatie Acute Zorg OZG
Op maandag, 11 september om 16.00 uur is in Winschoten een gesprek van het visitatieteam met een huisarts gepland. Wie wil hier namens de huisartsen aan deelnemen?
11 jul 2017
Bemiddeling door ZorgnaZorg bij vinden ELV-bed
Sinds eind mei 2017 kunnen huisartsen in het werkgebied van de Huisartsenkring Groningen gebruik maken van de bemiddeling door ZorgnaZorg bij het vinden van een ELV-bed.
11 jul 2017
Sluit uw praktijk aan op LSP!
Het bestuur van de Huisartsenkring Groningen en de directie van Doktersdienst Groningen vragen uw aandacht voor het aansluiten van uw praktijk op LSP.
27 jun 2017
Criteria hoog/laag tarief NOVO-contract
Tijdens de ledenraad van de Huisartsenkring Groningen d.d. 13.06.2017 kwam de vraag naar voren welke criteria NOVO hanteert voor het hoog c.q. laag tarief als vergoeding voor het verlenen van... Lees meer
27 jun 2017
Jaaroverzicht UCP 2016; oplossen wachttijden 2017
Het Universitair Centrum Psychiatrie wil het jaaroverzicht 2016 graag onder de aandacht brengen van de partners in de ketenzorg.
14 jun 2017
WKKGZ; heeft u het al goed geregeld?
Op 1 januari 2017 is de WKKGZ volledig in werking getreden. De LHV en Ineen hebben hiervoor de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijn (SKGE) in het leven geroepen. Deze stichting vervangt de... Lees meer
20 apr 2017
Crisisbeoordelingslocatie (CBL) in Groningen per 3 april 2017
De partners van de keten acute psychiatrie, waarin de Huisartsenkring Groningen participeert, hebben in samenwerking met Groninger gemeenten voor personen met verward gedrag een... Lees meer
18 apr 2017
Vacature Project Manager Consortium Ligare
Consortium Ligare is sinds 2014 een samenwerkingsverband in Noordoost-Nederland, dat zich richt op verbetering van de palliatieve zorg. Het consortium zoekt op zo kort mogelijke termijn een... Lees meer