Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
28 feb 2019
Groningse Crisiskaart
Voor de aansluitende aanpak van personen met verward gedrag in Groningen is een Crisiskaart in samenwerking met cliënten, clientvertegenwoordigers, familieraden en VNN, Lentis, UMCG/UCP en GGD... Lees meer
07 feb 2019
Kernwaarden en kerntaken huisartsen
Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog... Lees meer
07 feb 2019
Stop CO-vergiftiging! Plaats een CO-melder
Groningers zijn zich bewust dat koolmonoxide gevaarlijk is maar slechts 26% heeft daadwerkelijk een melder in huis. Dat blijkt uit recente onderzoeken[1] van Brandweer Groningen. Een landelijke... Lees meer
27 aug 2018
Wees alert op vervalst recept.
Een ruwweg 40-jarige man probeert onder valse voorwendselen medicatie te verkrijgen.
16 jul 2018
vergoeding voor UMCG-onderzoeksstudie MEDIRAD BRACE
De door het UMCG voorgestelde vergoeding voor werkzaamheden m.b.t. de UMCG-MediRad Brace studie is na overleg verhoogd van 20,- euro naar maximaal 36,18 euro per ingevuld formulier.
09 apr 2018
Netwerk Palliatieve Zorg Groningen; PalliArts app
De drie netwerken palliatieve zorg in de provincie Groningen (Groningen Centraal, Noord-Groningen en Zuidoost-Groningen) introduceren sinds begin april 2018 de PalliArts app. Hierin wordt informatie... Lees meer
05 feb 2018
Ketenpartners in Groningen ondertekenen suïcidepreventieplan jongeren
Zorgorganisaties en scholen samen tegen suïcide; betere herkenning van signalen van suïcidaal gedrag bij jongeren en handvatten om daarna adequaat en efficiënt te handelen. Dat is het doel van het... Lees meer
01 feb 2018
Uitreiking van het Groninger Formularium op 15 februari 2018
De Groninger Apotheken Vereniging nodigt de huisartsen in het werkgebied van de Huisartsenkring Groningen uit voor de uitreiking van het Groninger Formularium 12e editie in combinatie met de GROG... Lees meer
21 nov 2017
Jeugdartsen GGD Groningen kunnen rechtstreeks digitaal verwijzen
In 2008 zijn er afspraken gemaakt over Rechtstreeks verwijzen door jeugdartsen.* In de provincie Groningen was tot nu toe een belemmerende factor dat de jeugdartsen geen gebruik konden maken van de... Lees meer
18 aug 2017
Aankondiging overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren
De overbruggingszorg wijkverpleging en ELV tijdens ANW-uren wordt door Menzis samen met een aantal thuiszorgorganisaties in de komende periode mogelijk gemaakt. De afspraken hieromtrent zijn tot... Lees meer