Zorg dat uw organisatie op tijd klaar is voor de start van de contractering 2017

 
 
Door Menzis zijn wij er op geattendeerd dat nog niet alle huisartsen de voorbereidende acties voor de contractering 2017 via het VECOZO Zorginkoopportaal hebben uitgevoerd. Wij wijzen u er opnieuw op dat dit wel noodzakelijk is. Wij raden u sterk aan om de acties op 16 juli te hebben afgerond, om er zeker van te zijn dat er voldoende tijd overblijft bij de contractering. Van Menzis ontvangt u hierover een brief, of u heeft deze al ontvangen.

De volgende drie acties moet u uitvoeren om tijdig gereed te zijn.

1.Controleren of de gegevens van uw organisatie in het AGB-register actueel zijn.
Hierbij controleert u zowel de gegevens van uw praktijk als die van u als huisarts. Zijn alle gegevens nog up-to-date? Deze gegevens worden gebruikt bij het aanbieden en afsluiten van een contract. Zie: https://www.vecozo.nl/kennisbank/agbwijzigen/

Let op: er is ook een landelijke actie voor opschonen van AGB-gegevens. Mogelijk heeft u daar post over ontvangen. Hierin staat de datum van 31 augustus 2016 genoemd. Omdat alle Nederlandse huisartsen deze brief krijgen, raden wij u aan niet zo lang te wachten, maar zo snel als mogelijk dit onderdeel ter hand te nemen. De vragenlijst is éénmalig voor alle verzekeraars en wordt met alle verzekeraars gedeeld, zodat u daarna geen nieuwe vragenlijst meer krijgt over deze gegevens.

In de vragenlijst staat mogelijk een verwarrende vraag bij het onderdeel Kwalificaties. Daar staat de tekst ‘Is een kaderarts aanwezig?’ Hier wordt bedoeld ‘Is er in uw praktijk één van de huisartsen een kaderhuisarts?’ Er is dus geen verband met voorliggende vragen, het is een puur inventariserende vraag.

2.Controleren of de tekenbevoegde gebruiker vermeld is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Staat de tekenbevoegde gebruiker vermeld in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel? Maak dit, indien nodig, in orde. Dit wordt gecontroleerd door VECOZO als u een aanvraag voor de contracteermodule indient. De tekenbevoegde is namelijk de enige persoon die namens uw organisatie contractvoorstellen mag accepteren of weigeren.

3. Toegang vragen tot Uitvraag- en Contracteermodule
Voor toegang tot de modules van het Zorginkoopportaal is een geldig persoonlijk VECOZO-certificaat nodig dat voorzien is van de juiste autorisaties. Controleer of de tekenbevoegde gebruiker(s) van uw organisatie hierover beschikt. Is dit niet het geval, vraag dan meteen het certificaat en/of de autorisaties aan:

Logt u (de contactpersoon voor VECOZO) in op de website van VECOZO;

Ga naar https://formulier.vecozo.nl/formulier/ZpCertificaatAanvragen en vul het online formulier in;

Vraag autorisaties aan voor de Uitvraag- en Contracteermodule voor de zorgsoort Huisartsen.

Hou daarbij rekening met de doorlooptijden van uw aanvraag. Een actueel overzicht vindt u op de website van VECOZO https://www.vecozo.nl/diensten/zorginkoopportaal/kennisbank.aspx?id=3369

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Vecozo, waar de bovenstaande drie stappen nader beschreven staan.