WKKGZ; heeft u het al goed geregeld?

 
 
Op 1 januari 2017 is de WKKGZ volledig in werking getreden. De LHV en Ineen hebben hiervoor de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijn (SKGE) in het leven geroepen. Deze stichting vervangt de SKHNN, die tot 1 januari 2017 de klachtenregeling voor m.n. huisartsen in Noord-Nederland uitvoerde (deze stichting houdt op te bestaan, nadat de in 2016 ingediende klachten, zijn afgehandeld).

Na ruwweg een half jaar na de inwerkingtreding van de WKKGZ, blijkt dat 90% van de huisartsen zich bij de SKGE heeft aangesloten. Het is belangrijk om dit te vermelden op uw website danwel folders in de wachtkamer te leggen; hierop wordt vanuit de Inspectie gecontroleerd. De WKKGZ schrijft voor dat informatie over de klachtenregeling voor patiënten goed toegankelijk c.q. beschikbaar moet zijn.

Verder is van belang om in geval van een klacht met een mogelijke claim, dit zo snel mogelijk te melden bij uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De reden hiervoor is dat de verzekeraar vroegtijdig wil weten of er een claim kan worden toegekend die niet onder de verzekering valt. Door vroegtijdig met hen in contact te treden als een klacht tot een claim lijkt te leiden, kunnen zij tijdig ingrijpen. Nadere informatie vindt u op de LHV-website.