WAGRO-bijeenkomst voor alle Groninger huisartsen; welke onderwerpen/vragen?

 
 
De WAGRO-Groningen is van plan eind dit jaar een geaccrediteerde avond te organiseren, waarvoor zowel praktijkhoudende als niet-praktijkhoudende huisartsen in het werkgebied van de Huisartsenkring Groningen worden uitgenodigd en waarin verschillende onderwerpen aan de orde kunnen komen die tot discussie tussen beide groepen leiden.

Heeft u vragen of onderwerpen, waarvan u denkt, daar zou wel eens in een gemêleerd gezelschap over van gedachten gewisseld kunnen worden, schroom dan niet en geef het door aan de WAGRO-commissie via wagrogroningen@lhv.nl vóór 1 juni 2017.