Visitatie reumatologen OZG 6 april 2017

 
 
Op donderdag, 6 april 2017 van 12.00-12.30 uur vindt de kwaliteitsvisitatie Reumatologie OZG in Winschoten plaats. De commissie wil graag in gesprek met een delegatie van de huisartsen uit het werkgebied van het Ommelander Ziekenuis Groningen.
Welke twee à drie huisartsen willen hieraan (tegen vergoeding à euro 100,-/uur) hun medewerking verlenen? Na aanmelding wordt uw naam doorgegeven aan mevrouw I. van Gameren, reumatoloog, van wie u de vragenlijst ter invulling ontvangt. Dit alles moet vóór 21 februari zijn afgerond.

U kunt zich aanmelden bij José Drent, j.drent@lhv.nl of via huisartsenkringgroningen@lhv.nl.