Visitatie OZG-afdeling Orthopedie op 2 december 2016

 
 
Op vrijdag, 2 december van 14.00-14.15 uur wil de visitatiecommissie Orthopedie graag overleggen met een delegatie van de huisartsen uit het werkgebied van het Ommelander Ziekenuis Groningen (locatie Winschoten).

Inmiddels is bekend dat dhr. Roland Riemersma, huisarts in de regio Delfzijl, zich heeft aangemeld. Welke huisarts uit de regio Winschoten vergezelt hem op 2 december? U kunt zich aanmelden bij José Drent, j.drent@lhv.nl of via huisartsenkringgroningen@lhv.nl.

Tevens worden huisartsen in het werkgebied gevraagd een enquête (5 vragen) in te vullen vóór 24 oktober a.s. Voor de goede orde: deze enquête is ook reeds vermeld in de nieuwsbrief van het OZG.