Verplaatsing Ledenraad van 28 naar 7 oktober

 
Tijdens de bestuursvergadering van de Huisartsenkring Groningen d.d. 26.06.2014 is besloten om de eerstvolgende bijeenkomst van de Ledenraad, gepland op 28 oktober a.s., te verplaatsen naar dinsdag, 7 oktober a.s., wederom van 16.00-18.00 uur.

Wilt u, voor zover van toespassing, deze wijziging opnemen in uw agenda?