Verplaatsen Ledenraad LHV-Huisartsenkring Groningen naar dinsdag 29 maart 2022

 
Op 15 februari staat gepland de Ledenraad van de LHV-Huisartsenkring Groningen. Het voornemen was om in deze Ledenraad het volgende bespreekdocument inzake de RHO aan zowel de Ledenraad van de kring alsook aan de Ledenraad van de GHC voor te leggen. Dit document is nog niet gereed. Aangezien er geen overige urgente zaken aan de orde zijn, is besloten om de Ledenraad van de LHV-Huisartsenkring en de Ledenraad van de GHC te verplaatsen naar dinsdag 29 maart 2022 vanaf 16:00 uur in het Best Western Plus, Laan Corpus den Hoorn 300 te Groningen

Vergaderdocumenten
De vergaderdocumenten voor de LHV-Huisartsenkring Groningen zullen ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergadering op de website van de kring worden geplaatst en via een nieuwsbrief per mail worden toegezonden.

Fysiek of via Zoom?
Wij gaan ervan uit dat we op dinsdag 29 maart weer een fysieke Ledenraad kunnen houden. Mocht dit vanwege de dan geldende maatregelen niet mogelijk zijn, dan zal de vergadering via Zoom plaatsvinden. Met het toezenden van de vergaderdocumenten zal tevens een link worden meegezonden.

Conceptverslag ledenraad 16 november 2021
Aangezien met het verplaatsen van de Ledenraad het nog even duurt voordat de volgende Ledenraad plaatsvindt, is het conceptverslag van de Ledenraad van 16 november 2021 al wel geplaatst bij de vergaderstukken voor 29 maart. Deze vindt u hier. Tijdens de Ledenraad van 29 maart zal het verslag vaststellend op de agenda komen.

We zien jullie graag op 29 maart!

Hartelijke groet,
namens het bestuur,


Trudy Oldenhuis
Voorzitter LHV-Huisartsenkring Groningen