Vergaderdata Ledenraden Groningen 2022

 
In 2022 staan 4 Ledenraden gepland:

Deze vinden plaats op:
15 februari 2022 > verschoven naar 29 maart 2022 
10 mei 2022
13 september 2022
15 november 2022

De Ledenraden van de Huisartsenkring Groningen vinden telkens op dinsdag om 16.00 uur plaats in hotel-restaurant Best Western in Groningen-Zuid.