Vacature voor huisarts in Raad Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

 
Onlangs is de Huisartsenkring Groningen benaderd door de Raad Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) met de vraag medewerking te verlenen aan het werven van huisartsen. Het bestuur heeft hiermee ingestemd, vanwege het algemeen maatschappelijk belang van de RSJ.

Mogelijk bent u geïnteresseerd in deze vacature.

In de bijlage treft u de vacaturetekst aan.

Aanvullend informatie over de tijdsinzet c.q. frequentie en de (vacatie)vergoeding die van de huisarts gevraagd wordt:

  1. Het gaat om deelname aan twee tot drie zittingen per zes maanden. Ter zitting worden beroepschriften van justitiabelen behandeld, gericht tegen, door of namens een inrichtingsarts genomen beslissingen. Een zitting wordt op het ondersteunende secretariaat voorbereid. De leden, dus ook de huisarts, krijgen de zittingsstukken vooraf kant en klaar aangereikt, die uiteraard moeten worden doorgenomen. Dat neemt ruwweg een dagdeel in beslag. De zitting zelf beslaat de hele dag (van ongeveer tien uur tot ongeveer half vier, e.e.a. uiteraard afhankelijk van het aantal te behandelen zaken). Na de zitting wordt door de beroepscommissie geraadkamerd en schrijft het secretariaat vervolgens de conceptuitspraken die aan de beroepscommissie, en dus ook de huisarts, worden voorgelegd. De leden van de beroepscommissie maken hun eventuele op- en/of aanmerkingen richting voorzitter en de voorzitter geeft uiteindelijk aan hoe de uitspraak de deur uit gaat. Dit nawerk kost ook een dagdeel. Per zitting kan dus grosso modo worden uitgegaan van twee dagen werk. Naast het zittingswerk is er ook een aantal vergaderingen per jaar, waaraan kan worden deelgenomen: Raadsbrede vergaderingen (een tot twee) en vergaderingen alleen voor de leden van de Afdeling Rechtspraak (drie tot vier). Dat zijn in totaal dus zo’n vier tot zes. Aanwezigheid is niet verplicht maar voor de verbinding wel prettig. De zittingen vinden overdag plaats, de vergaderingen in de regel in de avonduren.

  2. Een (vacatie)vergoeding is beschikbaar voor de huisarts: op dit moment ontvangt een lid van een beroepscommissie € 387,= per zitting, voor deelname aan een vergadering staat een bedrag van € 268,= en er wordt in reiskosten voorzien.

    Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uiteraard zelf nadere informatie inwinnen en de “sollicitatieprocedure” starten.