UMCG-project Dried Spot Blood

 
In het UMCG wordt een project gestart waarbij een nieuwe methode voor het verzamelen van bloedmonsters zal worden geïntroduceerd voor transplantatiepatiënten in heel Noord-Nederland. Dit heeft consequenties voor een groot aantal patiënten die bij huisartsen in Noord-Nederland onder behandeling staan.

In 2016 zal het project uitgerold worden waarbij bloedspiegelbepaling van immuunsuppresiva voor transplantatiepatiënten in Noord-Nederland gedaan zal worden door middel van de Dried Blood Spot (DBS)methode. Hierbij kan de patiënt zich thuis prikken en een bloeddruppeltje laten vallen op een speciaal kaartje. Dit kaartje wordt na drogen opgestuurd naar het lab van de ziekenhuisapotheek van het UMCG, van waaruit bloedspiegels van immuunsuppresiva bepaald kunnen worden. Hierdoor weet de transplantatiearts sneller de bloedspiegel en hoeft de patiënt niet naar de prikpoli en in sommige gevallen zelfs niet naar de transplantatiepoli in het UMCG te komen. Dit is dus zowel efficiënt, kostenbesparend als patiëntvriendelijk. 
Meer informatie en een uitgebreid instructiefilmpje kunt u vinden op: https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Volwassenen/zob2/vingerprik/instructievideo/Paginas/default.aspx

DBS Project
Dit project is een samenwerking tussen de ziekenhuisapotheek en de afdeling nefrologie van het UMCG. Hier zijn Prof. Dr. Touw en Prof. Dr. Bakker bij betrokken. Vanuit een ZonMW financiering wordt gewerkt aan de implementatie van het DBS voor alle niertransplantatiepatiënten in Noord-Nederland. Een onderdeel van dit project is ook te onderzoeken welke rol de eerste lijn (gedacht wordt m.n. aan apothekers en huisartsen) kan spelen.

Inlichtingen
Nadere informatie kan worden ingewonnen bij dhr. Herman Veenhof,  projectapotheker / onderzoeker, via h.veenhof@umcg.nl, Klinische Farmacie en Farmacologie, Universitair Medisch Centrum Groningen.