Sluit uw praktijk aan op LSP!

 
 
Het bestuur van de Huisartsenkring Groningen en de directie van Doktersdienst Groningen vragen uw aandacht voor het aansluiten van uw praktijk op LSP.

DDG en het Landelijk Schakelpunt
Bij de huisartsenspoedpost of met visiteauto ziet de dienstdoende huisarts voor hem/haar onbekende patiënten. Om deze patiënten snel, veilig en goed te helpen, kan het van belang zijn dat de dienstdoende huisarts de medische gegevens kan inzien. Vooral bij kwetsbare oudere patiënten met meerdere ziektebeelden, die vaak niet  de belangrijke medische informatie paraat hebben. Inzage in medische gegevens kan fouten verminderen en soms zelfs van levensbelang zijn.
Sinds december 2014 is DDG aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Wanneer de huisarts is ingelogd met de UZI-pas kan een dossier van een patiënt van een op het LSP aangesloten huisartsenpraktijk of apotheker worden geraadpleegd, mits deze patiënt daar toestemming voor heeft gegeven bij de zorgaanbieder.

Hoe vaak worden dossiers geraadpleegd en hoeveel praktijken zijn inmiddels aangesloten?
Op basis van de VZVZ regiorapportage week 22 en op basis van geregistreerde contacten bij de DDG in maand mei 2017, kan het volgende worden gemeld:

Dossiers ingezien
Bij 13.563 geregistreerde contacten bij DDG in de maand mei is bij 12.818 contacten een dossier beschikbaar gevonden op het LSP. In 95% van de gevallen was er een medicatiedossier van een apotheker, een medisch dossier van een huisartspraktijk of beide. Bij 1.472 contacten is het dossier geraadpleegd. Dit is 11% op alle beschikbare dossiers.

Aansluitingen praktijken
Alle apothekers in onze regio zijn aangesloten op het LSP. Voor apotheekhoudende praktijken is het percentage aangesloten 94%. Niet apotheekhoudende praktijken blijven steken op 49% aangesloten op het LSP.

Opt-in (percentage  praktijken aangesloten op het LSP)
Via ondertekening van een toestemmingsformulier geeft de patiënt toestemming om zijn/haar medische gegevens beschikbaar te stellen via het LSP.
Apothekers hebben gezamenlijk 95% van hun dossiers beschikbaar gemaakt op het LSP. Apotheekhoudende praktijken hebben een opt-in percentage van 52%. Niet-apotheekhoudende praktijken hebben 28% van hun dossiers aangemeld.

Huisartsen(kring)  en het Landelijk SchakelPunt
Het LSP is op dit moment het beste systeem dat er is voor een goede en vooral veilige medicatieoverdracht. Het LSP completer  maken kunnen we alleen samen!
Het succes van het LSP valt of staat simpelweg met de hoeveelheid beschikbare patiëntendossiers. Hoe meer huisartsenpraktijken, huisartsenposten, apotheken en ziekenhuizen zijn aangesloten en hoe hoger hun opt-in percentage, hoe completer en waardevoller het systeem. Als patiënten ’s avonds, ’s nachts en in het weekend niet bij hun eigen huisarts terechtkunnen, is het van groot belang dat de waarnemend huisarts zowel het waarneemdossier als de medicatiegegevens kan inzien. Aansluiting van de huisarts en apotheek op het LSP en toestemming van de patiënt zijn hiervoor onontbeerlijk. Bij de meeste HIS-sen is het mogelijk om gedeeltes van een dossier te blokkeren voor inzage via het LSP indien de patiënt dat wil; informeer hiernaar bij uw HIS-leverancier. 
In tegenstelling tot wat soms gedacht wordt, worden medische gegevens die uitgewisseld worden in het LSP (zoals medicatieverstrekkingen en ICA-gegevens) niet centraal opgeslagen. Ze blijven bij de bron: het dossier van de huisarts of apotheker. Verder is het zo dat alleen een waarnemend huisarts een samenvatting van het huisartsendossier kan opvragen. Apothekers kunnen alleen medicatie- en ICA-gegevens inzien. En ja, het vergt de nodige administratieve handelingen om toestemming van patiënten te verzamelen en te registreren.

Zorgbelang/Patiënten en het Landelijk SchakelPunt
Veel patiënten vinden het vanzelfsprekend en vertrouwen er op dat in noodgevallen informatie over medicijngebruik en medische geschiedenis beschikbaar is. Dit blijkt ook uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland.  Meer dan 70% van de patiënten geeft aan toestemming te willen verlenen voor het uitwisselen van hun medische gegevens. De patiënt wil dat informatie over onderzoeken beschikbaar is, zodat het niet nodig is dat deze opnieuw worden uitgevoerd. Ook informatie over geneesmiddelen (gebruik, overgevoeligheid, combinatie van middelen) moet snel beschikbaar zijn tussen zorgverleners.
Het blijkt dat patiënten vaker toestemming geven voor het uitwisselen van hun medische gegevens indien het gevraagd wordt door de zorgverlener.
Zorgbelang Groningen vindt het van belang dat huisartsen hun patiënten de mogelijkheid voorleggen of hun informatie elektronisch uitgewisseld mag worden door middel van het LSP.  Patiënten moeten daarbij goede informatie over de gegevensuitwisseling krijgen en op basis daarvan een weloverwogen keuze maken of ze toestemming verlenen. Het blijft van belang alert te zijn op het waarborgen van de privacy. Patiënten moeten niet alleen zien met wie informatie gedeeld wordt, maar ook wat er gedeeld wordt.

Informatie/Tegemoetkoming in de kosten
Voor aanvullende informatie kunt u de bijgevoegde (VZVZ-)documenten/factsheets raadplegen:
Het LSP
LSP-vergoedingen voor huisartsen 2016-2017
Vergoeding UZI-middelen 2017
Tips voor het verzamelen van OPT-IN’s voor huisartsen
Stappenplan voor aansluiting op LSP (Stg. Gerrit)

Kortom: Sluit aan!
Indien aanwezig, wordt het dossier met enige regelmaat ook geraadpleegd. Voorzie uw collega van de juiste informatie om zijn/haar werk op de huisartsenspoedpost en/of visiteauto goed te kunnen doen. Loopt u tegen problemen aan, laat het ons weten via
info@dhvgroningen.nl
Daarom een oproep aan u: sluit uw praktijk aan bij het LSP en laad dossiers in, vooral die van kwetsbare (oudere) patiënten met meerdere ziektebeelden.