Regionale informatiebijeenkomst “LSP, wat kun je ermee?” op 22 september 2016 in Groningen

 
 
Het bestuur van de Huisartsenkring Groningen organiseert op donderdag, 22 september van 17.00-21.00 uur een informatiebijeenkomst over de uitwisseling van patiëntendossiers tussen huisarts en DDG. Het LSP biedt een snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. De huisarts kan in een waarneemsituatie (huisartsenpost), via het LSP, de professionele samenvatting en de medicatie- en ICA-gegevens (Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën) van een patiënt opvragen. Apotheken en ook steeds meer huisartsen (vooralsnog de huisartsen die gebruik maken van CGM Huisarts, Medicom en Promedico VDF) kunnen, via het LSP, de medicatie- en ICA-gegevens raadplegen.

Huisartsen en praktijkassistentes in het werkgebied van de Huisartsenkring Groningen zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst in het Hampshire Plaza in Groningen. Na het koud/warm buffet wordt vanaf 18.00 uur ingegaan op (de randvoorwaarden voor) elektronische informatie-uitwisseling met behulp van het LSP. Tijdens de bijeenkomst komt aan de orde:

-              Hoe werkt de inzage tijdens de ANW?

-              Is er een werkende koppeling met alle veelvoorkomende HIS’en?

-              Worden er belemmeringen gesignaleerd in aanmelden en gebruik?

-              Is het huisartsen duidelijk welke rol de toestemming van de patiënt in dit geheel heeft?

 

Programma

17.00 - 18.00 uur  Inschrijving, aansluitend buffet

18.00 - 18.15 uur  Opening door dagvoorzitter dr. Cyriac Peters-Veluthamaningal, secretaris Huisartsenkring en lid van de ICT commissie. Korte inleiding over nut en noodzaak informatie-uitwisseling

18.15 - 18.45 uur  Landelijke ontwikkelingen en regionale stand van zaken, feiten en cijfers, vergelijking met andere regio’s: Chris van der Spek, regiomanager VZVZ

18:45 - 19:15 uur  Hoe maak je je praktijk “LSP proof”? Praktische bijdrage door huisarts

19.15 - 19.45 uur  Dossierinzage tijdens de dienst: spreker vanuit de DDG

19.45 - 20.00 uur  Tips en trucs voor de apotheekhoudende praktijk: Jan Pieter de Kroon, apotheekhoudend huisarts en lid van de ICT-commissie

20.00 - 20.30 uur  De rol van de assistentes: Chris van der Spek, regiomanager VZVZ

20.30 - 21.00 uur  Evaluatie en gelegenheid tot stellen van vragen 

21.00 uur               Afsluiting

 

Deelname is gratis en accreditatie wordt aangevraagd.

In de uitnodiging vindt u alle informatie; u kunt zich aanmelden via de website van ELANN.