Regiobijeenkomsten beleid en bekostiging dit najaar online

 
Regiobijeenkomsten beleid en bekostiging dit najaar online
Elk najaar bezoeken honderden huisartsen de gewaardeerde bijeenkomsten in de regio waarin de LHV een overzicht geeft van alle actuele ontwikkelingen op de belangrijkste thema’s in de huisartsenzorg. Een belangrijk moment in het jaar, want bij die gelegenheid ontmoeten en spreken we jaarlijks een grote groep leden.

Gezien de huidige en verwachte omstandigheden heeft het bestuur van de LHV besloten om de regiobijeenkomsten dit najaar online aan te bieden. Momenteel wordt gewerkt aan de concrete invulling, waarin de succesfactoren van de fysieke bijeenkomsten natuurlijk zoveel mogelijk in stand worden gehouden. We hopen uiteraard dat de onlinevariant eenmalig is en dat het in 2021 weer anders kan.

De bijeenkomsten zijn gratis en vinden plaats op de volgende data (telkens van 19.30 tot 21.00 uur).

  • 19 november 2020
  • 26 november 2020

Voor verdere informatie en aanmelding: klik hier