PREHEART-3 studie

 
PREHEART-3 studie
Het door de medisch-ethische toetsingscommissie van het UMCG goedgekeurde onderzoek, dat in de regio UMCG/Drenthe per 1 februari 2020 van start gaat, betreft een gerandomiseerd onderzoek. Uitvoerders zijn UMCG Ambulancezorg en Kijlstra Ambulancezorg in samenwerking met de regionale ziekenhuizen.

Het doel van de PREHEART-3 studie is om objectief vast te stellen of beslisondersteuning met de PREHEART risicoscore inderdaad resulteert in een meer efficiëntere triage en beslissingen tot het wel/niet vervoeren naar een ziekenhuis bij patiënten met ongedifferentieerde thoracale (pijn)klachten. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de bijlage.