Praktijkspiegel voor huisartsen online in te zien

 
 
Per 1 april 2016 kunnen huisartsen spiegelinformatie over hun praktijk online inzien via de Vektis-Praktijkspiegel. Hiermee krijgen huisartsen inzicht in het zorggebruik van uitsluitend hun eigen patiënten en een vergelijking daarvan met het landelijk beeld.

Op basis van data over de gedeclareerde zorg in Nederland stelt Vektis de praktijkspiegel samen. De nieuwe versie van de praktijkspiegel is door Vektis in samenwerking met zorgverzekeraars en huisartsen ontwikkeld en wordt kosteloos aan huisartsen aangeboden.
Huisartsen kunnen de praktijkspiegel downloaden via de nieuwe Vektis-website
(Zorgprisma, een beveiligd online-portaal), waarop huisartsen zich kunnen aanmelden met het emailadres van de huisartspraktijk of het zorgcentrum, zoals geregistreerd staat in het AGB-register. Vektis is een informatiecentrum voor de zorg, dat het gebruik, de kosten en de kwaliteit van zorg analyseert.
De praktijkspiegelinformatie biedt huisartsen de mogelijkheid
 tot zelfreflectie en dialoog, binnen de eigen praktijk, met collega-huisartsen danwel met zorgverzekeraars.