Opheffing overbodige administratieve last voor hulpmiddelen via Vegro

 
 
Het bestuur van de Huisartsenkring Groningen heeft op basis van signalen van huisartsen de administratieve rompslomp, die huisartsen ervaren bij het aanvragen van hulpmiddelen voor bij Menzis verzekerde patiënten bij Vegro, met Menzis besproken. Niet alle informatie die uitgevraagd werd bij het in behandeling nemen van de aanvraag, bleek volgens de overeenkomst met Menzis noodzakelijk te zijn.

Inmiddels heeft de afdeling Hulpmiddelen van Menzis dit punt van de overeenkomst met Vegro besproken om de overbodige handeling uit het proces te halen. De handelwijze van Vegro kwam onder meer voort uit het feit dat de zorgaanbieder te maken heeft met de verschillende eisen en richtlijnen van meerdere zorgverzekeraars, waarbij in eerste instantie gekozen is voor uniformiteit van werken voor alle zorgverzekeraars. Naar aanleiding van de melding hebben Menzis en Vegro onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het proces van het aanvragen van hulpmiddelen voor verzekerden van Menzis te vereenvoudigen.

 

Menzis heeft specifiek benoemd in de overeenkomst met de zorgaanbieder dat de toestemmingsaanvraag in ieder geval vergezeld dient te gaan van een medische toelichting van een zorgprofessional; dit kan de behandelend (huis)arts, behandelend specialist, wijkverpleegkundige, transferverpleegkundige, wondverpleegkundige, verzorgende, fysiotherapeut, ergotherapeut, verloskundige, medewerker van de zorgaanbieder zijn. De aanvraag kan schriftelijk (papier, digitaal via portaal van de zorgaanbieder) en/of telefonisch ingediend worden bij de gecontracteerde zorgaanbieder. Dit laatste was nog niet duidelijk gedefinieerd. Hierdoor zal er geen aanvullende noodzaak meer zijn voor het insturen van een schriftelijke verwijzing als een zorgprofessional de aanvraag doet en er mondeling een medische toelichting kan worden gegeven.

 

Vegro zal zich bezig blijven houden met vereenvoudigen van het aanvraagproces, rekening houdend met de eisen die de zorgverzekeraar stelt. Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen, schroom dan niet om contact op te nemen via relatiebeheer@vegro.info.