Nieuwe klachtwet Wkkgz

 
 
Zoals bekend gaat vanaf 1 januari a.s. een nieuwe klachtwet gelden, de Wkkgz. In verband hiermee dient u zich vóór 1 januari aan te melden bij een geschilleninstantie. De LHV heeft in samenwerking met Ineen en NHG een landelijke geschilleninstantie opgezet, waar u zich bij aan kunt melden. Dit om eenvoudig aan de wettelijke verplichting te kunnen voldoen.

U dient zich individueel aan te melden bij  een geschilleninstantie, zoals de SKGE. Zowel uw aanmelding als de klachtenregeling moet u op uw website plaatsen. De basis voor de werkwijze van de klachtenfunctionaris en de toegang tot de geschilleninstantie is een klachtenregeling. De LHV maakt een uniforme klachtenregeling voor de huisartsen. Deze zal begin december worden gepubliceerd. Zie het dossier WKKGZ op de LHV-website.

 

De huidige klachtencommissie via de SKHNN zal per 31 december a.s. worden beëindigd. Het is niet mogelijk om uw deelname aan SKHNN collectief over te hevelen naar de geschilleninstantie. Zoals hierboven aangegeven dient uw aanmelding individueel te gebeuren. Er zal vanuit de regio Groningen niet een eigen klachtenfunctionaris worden aangesteld, het advies is dit via de landelijke geschilleninstantie te regelen.