Netwerk Palliatieve Zorg Groningen; PalliArts app

 
De drie netwerken palliatieve zorg in de provincie Groningen (Groningen Centraal, Noord-Groningen en Zuidoost-Groningen) introduceren sinds begin april 2018 de PalliArts app. Hierin wordt informatie verstrekt over het aanwezige aanbod van palliatieve zorg in de regio’s. Er is goede, betrouwbare, onafhankelijke en toegankelijke informatie over palliatieve zorg in de regio op één centraal punt beschikbaar. Inhoud en vorm sluiten aan bij de populatie van de regio’s.

Bedden-vrij dagelijks actueel in de app PalliArts

Op initiatief van de hospices, units palliatieve zorg en de netwerken palliatieve zorg Groningen wordt sinds deze week in de PalliArts app dagelijks bijgehouden hoeveel vrije bedden er zijn binnen de hospices en palliatieve units van de verpleeghuizen binnen de provincie Groningen.

Des te meer reden de app te downloaden. Naast de functie bedden-vrij, biedt de app regionale en landelijke informatie over palliatieve zorg. Het ondersteunt de (huis)arts en anderen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten.

Zorgaanbod Netwerken Palliatieve Zorg 
Via de app is informatie over het zorgaanbod in de regio beschikbaar. De netwerken palliatieve zorg en het PPTG verzorgen de informatie inclusief regionale transmurale afspraken en actuele informatie over beschikbare bedden in de hospices en palliatieve units.

Informatie over richtlijnen palliatieve zorg en consultatieteams 
IKNL verzorgt de landelijke informatie. Dit omvat samenvattingen van de richtlijnen palliatieve zorg zoals deze op pallialine.nl staan. Dit geldt ook voor de informatie over regionale consultatieteams (PPTG en PAT in de ziekenhuizen) voor vragen over complexe zorgsituaties. Deze consultatieteams zijn rechtstreeks te bellen vanuit PalliArts. In de app staan handige tools zoals omrekentabellen, diverse checklists en samenvattingskaarten van richtlijnen. Ook is het mogelijk om vanuit de app folders te mailen naar de patiënt.

Downloaden en meer informatie
Download PalliArts in de App Store of Google Playstore. De app is gratis. Stuur eventuele feedback over PalliArts naar pallialine@iknl.nl.  

PalliArts is een initiatief van Marije Brüll en Marlie Spijkers van het Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant. Met dit idee won Marije de VGZ-wedstrijd Voor Goede Zorg. De app is samen met IKNL en VGZ ontwikkeld. Fibula ondersteunt dit initiatief.