Menzis bestuurlijk overleg

 
18 november jl. heeft het overlegteam huisartsen met Menzis gesproken over de voortgang in de contractering 2020/21 en de beleidsvoornemens voor de komende jaren. Daarbij is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de werkdruk, de situatie op de arbeidsmarkt en de problemen met continuïteit van huisartsenzorg. We vroegen om aandacht en ruimte voor “Meer tijd voor de patiënt”.

Ook is bepleit om de normen voor o.a. de POH-O minder streng te hanteren. Afgesproken is dat Menzis samen met de huisartsenorganisaties opnieuw gaat kijken naar de omschrijvingen met betrekking tot de scholingsniveaus. Dit geldt ook voor de eisen aan praktijkmanagers en POH-S.
Regionaal wordt door de huisartsenorganisaties een assessment ontwikkeld waarmee het competentie niveau van de POH ten opzichte van de eisen voor de POH-Ouderenzorg kunnen worden getoetst. Zo nodig kan vervolgens bijscholing worden aangeboden. 

Verder zal worden gewerkt aan een strategisch plan voor de toekomst, waarmee de ervaren problemen hopelijk kunnen worden aangepakt.