Menzis: actie vereist voor verkrijgen beloning doelmatig voorschrijven

 
In het Menzis contract is een prestatiebeloning formulariumgericht voorschrijven opgenomen. Het blijkt dat nog niet iedereen toestemming heeft gegeven om de daarvoor benodigde gegevens uit het HIS te halen. Daardoor loopt u mogelijk geld mis. Wilt u over 2019 de prestatiebeloning ontvangen, dan adviseren wij u zo snel mogelijk de toestemming te geven in uw Huisartsen Informatie Systeem om gegevens te versturen naar het Nivel.

Dit kunt u als volgt doen:

U kunt nakijken of de toestemming is verleend door de volgende stappen te doorlopen:
-       Voor alle HISsen behalve Medicom en Chipsoft kunt u hiervoor inloggen bij RXConform en daar het stappenplan voor uw HIS volgen:
http://www.prescriptor.nl/nl/nieuws/Status-FGV-bij-HISsen
-       Als u gebruik maakt van Medicom kunt u informeren bij Pharmapartners (Medicom) welke stappen u moet ondernemen. 

Zie ook vraag 17 in de FAQ op de website van de LHV

Indien de toestemming goed staat hoeft u niets meer te doen. Menzis krijgt de score in de eerste helft van 2020 aangeleverd door het Nivel. Daarna zullen zij u informeren over het tarief 2019 en wijze van declareren. Als de toestemming al wel verleend was vóór 25 augustus 2019 dan kunt u hierover contact opnemen met Digitalis (rxconform@digitalis.nl) of wanneer u Medicom gebruikt met Pharmapartners. Zij zullen dan met u bekijken wat er is misgegaan.

Ik wil mijn getallen/prestatie inzien, waar kan ik deze terugvinden?
Als u Medicom gebruikt, kunt u die vraag het beste bij PharmaPartners stellen. Voor alle andere HIS’en kunt u – als u gebruik maakt van Rx Conform van Digitalis – in die applicatie uw (tussentijdse) resultaten bekijken.