Leergang Praktijkmanagement 1e lijn in Groningen start op 15 maart

 
 
ELANN heeft op verzoek van de Huisartsenkring Groningen voor die praktijkmedewerkers, die deze Leergang willen volgen, met Asodiz afspraken gemaakt voor deze in Groningen georganiseerde Leergang.

Via eerdere berichten heeft een inventarisatie plaatsgevonden, welke praktijkmedewerkers deze Leergang in Groningen willen volgen. De Leergang omvat 11 cursusdagen van 15.30-20.00 uur. Op 15 maart vindt de eerste bijeenkomst plaats en de laatste op 1 november. Inmiddels heeft Asodiz de inschrijving voor deze opleiding met 17 deelnemers afgerond.

Mocht één van uw medewerkers deze Leergang (waaraan  16 personen kunnen deelnemen) ook willen volgen, dan kunnen geïnteresseerden zich melden voor deze door NVDA en NVVPO geaccrediteerde opleiding, die bij voldoende deelname (minimaal 14 personen) opnieuw in Groningen in september 2017 van start gaat. De eerste cursusdag is gepland op 20 september 2017 en de laatste op 21 februari 2018. Aanmelding kan via info@dhvgroningen.nl