Leergang Praktijkmanagement 1e lijn in Groningen; nog 1 plaats beschikbaar.

 
 
ELANN heeft op verzoek van de Huisartsenkring Groningen voor die praktijkmedewerkers, die deze Leergang willen volgen, met Asodiz afspraken gemaakt voor deze in Groningen georganiseerde Leergang.

Via eerdere berichten heeft een inventarisatie plaatsgevonden, welke praktijkmedewerkers deze Leergang in Groningen willen volgen. De Leergang omvat 11 cursusdagen van 15.30-20.00 uur. Op 15 maart vindt de eerste bijeenkomst plaats en de laatste op 1 november. Inmiddels heeft Asodiz de inschrijving van 13 deelnemers geformaliseerd. Van enkele andere gegadigden is nog geen officiële deelname geregistreerd.

Mocht één van uw medewerkers alsnog voor deze Leergang (waaraan max. 16 personen kunnen deelnemen) in aanmerking willen komen, dan is er sowieso nog 1 plaats beschikbaar. Voor andere geïnteresseerden geldt dat bij voldoende deelname opnieuw een cursus in Groningen kan plaatsvinden. Aanmelding kan via info@dhvgroningen.nl  of via b.schouten@asodiz.nl