Jeugdartsen GGD Groningen kunnen rechtstreeks digitaal verwijzen

 
In 2008 zijn er afspraken gemaakt over Rechtstreeks verwijzen door jeugdartsen.* In de provincie Groningen was tot nu toe een belemmerende factor dat de jeugdartsen geen gebruik konden maken van de applicatie ‘Zorgdomein’ voor het digitaal verwijzen naar de 2e lijn.

Zomer 2017 heeft Zorgdomein een webapplicatie ontwikkeld waardoor jeugdartsen nu ook digitaal kunnen verwijzen naar de 2e lijn. GGD Groningen gaat m.i.v. 1 januari 2018 deze werkwijze invoeren.
U als huisarts wordt over de individuele verwijzingen geïnformeerd doordat een kopie van de verwijsbrief naar de huisarts wordt gestuurd. Na behandeling ontvangt de huisarts de uitslag c.q. een terugrapportage.

* In de eind 2008 door de beroepsverenigingen en VWS uitgebrachte ‘Handreiking samenwerking huisarts jeugdgezondheidszorg’ wordt de optimale samenwerking tussen huisarts en jeugdgezondheidszorg beschreven. In deze handreiking staan de voorwaarden geformuleerd voor rechtstreekse verwijzing door de jeugdarts binnen de 1e en 2e lijns gezondheidszorg o.a. op het gebied van protocollering/richtlijnen, werkafspraken, verwijsbrief, deskundigheid en overleg.