Jaaroverzicht UCP 2016; oplossen wachttijden 2017

 
 
Het Universitair Centrum Psychiatrie wil het jaaroverzicht 2016 graag onder de aandacht brengen van de partners in de ketenzorg.

Naast het meegezonden jaaroverzicht informeert het UCP de huisartsen over de  wachttijden bij het UCP en specifiek bij de afdeling psychosen. De focus binnen de afdeling  psychosen ligt bij mensen met een eerste psychose. Deze patiënten worden, als het moet, dezelfde week gezien en in elk geval binnen twee weken. Dit gaat buiten de reguliere intake plekken om. De wachttijden die gepubliceerd worden, hebben betrekking op patiënten die al elders in behandeling zijn. Het UCP realiseert zich dat de gepubliceerde wachttijden tot verwarring kunnen leiden; het UCP wil deze op een meer inzichtelijke manier weergeven.

Het UCP geeft hoge prioriteit aan het reduceren van haar wachttijden in 2017, UCP-breed. Het oplossen hiervan is echter mede afhankelijk van de (financiële) ruimte die het UCP van zorgverzekeraars krijgt en de mogelijkheden van het UCP om patiënten na diagnostisering/behandeling naar de tweede lijn (of een andere instantie) terug te laten vloeien.  Via deze wegen probeert het UCP de doorstroom in 2017 te optimaliseren en wachttijden te verkorten.