Integrale visitatie Acute Zorg OZG

 
Op maandag, 11 september om 16.00 uur is in Winschoten een gesprek van het visitatieteam met een huisarts gepland. Wie wil hier namens de huisartsen aan deelnemen?
Ter voorbereiding van het gesprek wordt vanuit de Huisartsenkring Groningen op 7/8 augustus de (digitale) vragenlijst naar de huisartsen in het adherentiegebied van het Ommelander Ziekenhuis Groep gezonden.
In tegenstelling tot medewerking aan “reguliere visitaties van specialisten(maatschappen)”  is hier geen financiële tegemoetkoming aan verbonden; in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is besloten dat alle betrokkenen hieraan onbezoldigd meewerken.
U kunt zich aanmelden bij José Drent via j.drent@lhv.nl of via info@dhvgroningen.nl; graag vóór 28 juli.