Informatie over de wijziging in de aanmeldprocedure voor de bemiddeling naar ELV opname door ZorgnaZorg

 
Informatie over de wijziging in de aanmeldprocedure voor de bemiddeling naar ELV opname door ZorgnaZorg
ZorgnaZorg is het coördinatiepunt voor het organiseren van intramurale opnames binnen verpleeg-/verzorgingshuizen voor ziekenhuizen en huisartsen. ZorgnaZorg bemiddelt voor huisartsen naar een passende plek als het (tijdelijk) niet meer gaat in de thuissituatie en 24 uurs toezicht vereist is. Hierbij gaat het voornamelijk om ELV plaatsingen. Uw verzoek om bemiddeling wordt afgehandeld door de frontoffice van ZorgnaZorg, welke bestaat uit zorgproffesionals met kennis van (ouderen)zorg en vigerende wet- en regelgeving. ZorgnaZorg kan u ook adviseren over welke zorg nog ingezet kan worden in de thuissituatie.

Vereenvoudiging aanmeldprocedure ELV
We hebben op verzoek samen met huisartsen een nieuw en verkort digitaal aanmeldformulier ontwikkeld. Als u beschikt over een veilige email verbinding, ontvangt u het formulier via de mail van de frontoffice als u een verzoek tot ELV bemiddeling doet.
De huidige wijze van aanmelding met een code via het huisartsenportaal komt voor u dan te vervallen.

Let op: Beschikt u niet over een veilige verbinding dan kunt u geen gebruik maken van dit nieuwe formulier. De werkwijze blijft dan zoals voorheen, nl. met een code via het huisartsenportaal.
In het eerste kwartaal van  2020 wordt in samenwerking met de GHC een koppeling met HIS/VIP-live onderzocht, om zodoende aanmelding nog verder te vereenvoudigen.

Afwegingsinstrument ELV
Voordat u een verzoek doet tot bemiddeling moet u het afwegingsinstrument hebben gebruikt. Op deze manier kan beter een passende verblijfsplek worden gezocht. U kunt dit afwegingsinstrument vinden via de link op de site van de Landelijke Huisartsen Vereniging https://www.lhv.nl/afwegingsinstrument  U kunt dit schema downloaden op uw telefoon, zodat u dit altijd bij de hand heeft. 

Bereikbaarheid
Zorgnazorg is bereikbaar op werkdagen van 08:30-12:00 en 12:30 -17:00 via 050-3053005.
Het mailadres crisisaanvraag@zorgnazorg.nl is gewijzigd in huisartsaanvraag@zorgnazorg.nl
Het oude emailadres is per 1 januari 2020 komen te vervallen.