Indicatie WLZ-patienten t.b.v. inventarisatie

 
 
Naar aanleiding van het verzoek d.d. 02.11.2016 een opgave te doen van de aantallen patiënten, wonend in de verschillende WLZ-instellingen, waaraan huisartsen zorg verlenen, blijken er vragen te zijn van huisartsen om welke patiënten het gaat.

Het betreft patiënten die verblijven in een zorginstelling inclusief behandeling (dat is het geval bij zorgzwaartepakket Verpleging en Verzorging (V&V) 3 of hoger.  Voor aanvullende informatie verwijzen wij u naar de LHV-website, waar u ook de factsheet “Huisartsenzorg voor cliënten met een WLZ-indicatie” vindt en u kunt het VWS-document “van ZZP naar Zorgprofiel” raadplegen.