Groningse Crisiskaart

 
Voor de aansluitende aanpak van personen met verward gedrag in Groningen is een Crisiskaart in samenwerking met cliënten, clientvertegenwoordigers, familieraden en VNN, Lentis, UMCG/UCP en GGD ontwikkeld. Deze Crisiskaart is een hulpmiddel voor kwetsbare mensen die een verhoogde kans hebben de regie over hun leven kwijt te raken. Voorafgaande aan een mogelijke crisis kunnen burgers nadenken over wie gewaarschuwd moet worden, of hoe ze bejegend willen worden tijdens een crisis, zodat de crisis niet verder escaleert. Dan kan de ondersteuner, hulpverlener, en/of politie de juiste mensen inschakelen

De Crisiskaart is een dubbelgevouwen kaartje ter grootte van een bankpas. Het is de bedoeling dat de burger deze pas bij zich draagt en dus ook kan vertellen, wanneer dat nodig is, dat hij een Crisiskaart heeft.

De keten acute psychiatrie heeft haar waardering uitgesproken over de ‘Groningse’ Crisiskaart en beveelt aan de kaart en de basisinformatie/handleiding Crisiskaart Groningen op de website te plaatsen. De cliënt kan dan met u in gesprek daarover (als onderdeel van de behandeling) afspraken maken over hoe daar vorm aangegeven kan worden.
De keten 
onderstreept tevens het belang dat burgers zolang mogelijk regie moeten voeren over hun eigen leven.